XARAL

Xar sözü “dəri”dir: xaral “keçi dərisindən xurcun”, xarsuq “maral dərisi” deməkdir. Dəməli, xaral “dəridən olan kisə”dir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

XARABA
XARDAL

Значение слова в других словарях