XARTUT

Bizdə xartut tutun xüsusi növüdür, farslarda isə “krıjovnik” anlamında işlə­di­lir. Hərfi mənası “tikanlı tut” deməkdir. Bəzi alimlər tut sözünün aramilərin dilində “meyvə” demək olduğunu zənn edirlər. Onda xartut sözü “tikanlı meyvə” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

XARLAMAQ
XAS

Значение слова в других словарях