YÖNETİM

idarə, rəhbərlik, başçılıq; planlı yönetim – planlı idarə
başçılıq, idarə, müdriyyət, rəhbərlik
YÖNETİCİ
YÖNETMEK