YÖNETMEK

idarə etmək, rəhbərlik etmək
idarə etmək
YÖNETİM
YÖNETMELİK