YAĞMALAMAK

qarət etmək, talan etmək
YAĞMAK
YAĞMUR