YAKLAŞIK

təxmini; yaklaşık olarak – təxmini olaraq
təxminən, təxmini, təqribən
YAKİNEN
YAKLAŞIM