YAR

“Dost” mənasında işlədilən bu söz fars mənşəlidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

YAPIŞMAQ
YARA

Digər lüğətlərdə