YOĞUNLUK

(-ğu)
sıxlıq; nüfus yoğunluku – əhalinin sıxlığı
sıxlıq
YOĞUNLAŞMAK
YOĞURMAK