ÖTÜŞMƏK

1. ÖTÜŞMƏK Yığıb çantalara yerdən-yemişdən; Yolda gah yüyürüb, gah ötüşərdi (S.Vurğun); QAÇIŞMAQ Uşaqlar ..oynayır, qaçışırdılar (A. Şaiq); YARIŞMAQ Uşaqlar.. sevinir və yarışırdılar (Mir Cəlal).

2. ötüşmək bax oxumaq 3

ÖTÜRMƏK
ÖVLAD

Digər lüğətlərdə