ÜMUMİLİK

ÜMUMİLİK – XÜSUSİLİK Adın ümumiliyi və ya xüsusiliyi əşyanın ümumi və ya xüsusi olması ilə bağlıdır.

ÜMMAN
ÜRƏFA

Digər lüğətlərdə