ƏCƏBNUR

heyrət doğuran işıq, qəribə parıltı.
ƏCƏBNİSƏ
ƏCƏBZƏR