Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • DALĞA

  su səthinin hərəkəti nəticəsində əmələ gələn qabarma

  Tam oxu »
 • DAMLA

  su və digər mayelərin girdə şəklə düşmüş kiçik hissələri

  Tam oxu »
 • DANQIZ

  dan qızı, səhər qızı, sübh qızı; Dan ulduzu

  Tam oxu »
 • DANSU

  dan (sübh) suyu; dan suyu kimi təmiz və gözəl olan qız

  Tam oxu »
 • DANSULU

  dan (sübh) suyu; dan suyu kimi təmiz və gözəl olan qız

  Tam oxu »
 • DARÇIN

  darçın ağacının qabığından hazırlanan xoşiyli ədviyyə; xoşqoxulu, rayihəli

  Tam oxu »
 • DAYDOSTU

  hörmət və nəzakət əlaməti olaraq dayı arvadına verilən ad və müraciət forması

  Tam oxu »
 • DAYIDOSTU

  hörmət və nəzakət əlaməti olaraq dayı arvadına verilən ad və müraciət forması

  Tam oxu »
 • DEFİNA

  yer altında gizlədilmiş, yaxud gizli halda qalan xəzinə

  Tam oxu »
 • DƏFİNƏ

  yer altında gizlədilmiş, yaxud gizli halda qalan xəzinə

  Tam oxu »
 • DƏFNƏ

  ətirli yarpaqlarından yeyinti məhsullarında istifadə edilən həmişəyaşıl ağac; Qəd. yunan əfsanəsinə görə Dafna Yer allahının Çay allahından

  Tam oxu »
 • DƏMƏT

  dəstə, çiçək dəstəsi, gül buketi

  Tam oxu »
 • DƏRYABƏYİM

  dərya bəyimi; dərya kimi gözəl; dərya pərisi

  Tam oxu »
 • DƏRYAGÜL

  dərya gülü, dəniz çiçəyi

  Tam oxu »
 • DƏRYAXANIM

  dərya xanımı, dəniz xanımı; su pərisi; gözəl

  Tam oxu »
 • DƏRYAXATIN

  dərya xatını; dərya gözəli

  Tam oxu »
 • DƏRYAXATUN

  dərya xatını; dərya gözəli

  Tam oxu »
 • DƏRYANİSƏ

  dərya nisəsi; dərya kimi gözəl

  Tam oxu »
 • DƏRYANUR

  bax: Dəniz və Nur; dərya nuru, dəniz nuru

  Tam oxu »
 • DƏRYENUR

  bax: Dəniz və Nur; dərya nuru, dəniz nuru

  Tam oxu »
 • DƏSDƏGÜL

  dəstə tutulmuş gül, gül dəməti

  Tam oxu »
 • DƏSTƏ

  buket; tutacaq, dəstək

  Tam oxu »
 • DƏSTƏBACI

  bax: Dəstə və Bacı; gül dəməti kimi bacı

  Tam oxu »
 • DƏSTƏBƏYİM

  bax: Dəstə və Bəyim; gül buketi kimi bəyim

  Tam oxu »
 • DƏSTƏGÜL

  dəstə tutulmuş gül, gül dəməti

  Tam oxu »
 • DƏSTƏXANIM

  gül dəstəsi kimi xanım; dəmət kimi gözəl

  Tam oxu »
 • DƏSTƏQIZ

  gül dəstəsi kimi qız

  Tam oxu »
 • DƏSTƏNAZ

  naz yığını, nazlı, işvəli

  Tam oxu »
 • DƏSTƏNUR

  işıq topası; nur dəstəsi; çox gözəl qız

  Tam oxu »
 • DƏSTƏZƏR

  qızıl dəstəsi, qızıl topası

  Tam oxu »
 • DİANA

  qədim yunan mifologiyasında Ay və ov Allahı

  Tam oxu »
 • DİLAÇAR

  danışar, danışmağa başlayar

  Tam oxu »
 • DİLAFƏT

  ürəyi gözəl, qəlbi təmiz

  Tam oxu »
 • DİLARA

  ürəkaçan, könülaçan; sevimli

  Tam oxu »
 • DİLARAM

  ürəyi sakitləşdirən, qəlbə rahatlıq verən

  Tam oxu »
 • DİLARƏ

  ürəkaçan, könülaçan; sevimli

  Tam oxu »
 • DİLAVAZ

  ürəyi oxuyan, qəlbi oxuyan

  Tam oxu »
 • DİLAVƏT

  ürəyi gözəl, qəlbi təmiz

  Tam oxu »
 • DİLAVİZ

  ürəyəyatımlı, ruhu oxşayan, xoşagələn

  Tam oxu »
 • DİLBAZ

  ürəyi əyləndirən; qəlbi oynatma

  Tam oxu »
 • DİLBAZİ

  ürəyi əyləndirən; qəlbi oynatma

  Tam oxu »
 • DİLBƏR

  gözəl, sevgili; ürək aparan, qəlb oğurlayan

  Tam oxu »
 • DİLBƏRİ

  dilbərə aid olan, dilbərə məxsus olan

  Tam oxu »
 • DİLDADƏ

  könül vermiş, aşiq, vurğun, məftun

  Tam oxu »
 • DİLDAR

  ürəkli, cəsur, igid, sevgili

  Tam oxu »
 • DİLDARƏ

  ürəkli, cəsur, igid, sevgili

  Tam oxu »
 • DİLƏFRUZ

  ürəkyandıran; gözəl, cazibəli

  Tam oxu »
 • DİLƏNAR

  ürək odu, odlu ürək, ürəyin odu

  Tam oxu »
 • DİLƏNGÜL

  istənilən gül, arzulanan, xahiş edilən gül

  Tam oxu »
 • DİLƏNUR

  ürəyə nur verən, ürəyi nurlu

  Tam oxu »