Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • ZABİTƏ

  özünə hörmət qazandıran, nüfuz; nizam, qayda; ciddiyyət

  Tam oxu »
 • ZABUTA

  özünə hörmət qazandıran, nüfuz; nizam, qayda; ciddiyyət

  Tam oxu »
 • ZALXA

  “Züleyxa” (bax) adının təhrif olunmuş variantı

  Tam oxu »
 • ZALXAY

  “Züleyxa” (bax) adının təhrif olunmuş variantı

  Tam oxu »
 • ZALİKƏ

  “Züleyxa” (bax) adının təhrif olunmuş variantı

  Tam oxu »
 • ZALİYƏ

  ağ saçlı qız

  Tam oxu »
 • ZAMANGÜL

  zamanın gülü, zamanın, dövrün arzuladığı gül

  Tam oxu »
 • ZAMBAQ

  əsasən ağ rəngli soğanaqlı çiçək

  Tam oxu »
 • ZANBAQ

  əsasən ağ rəngli soğanaqlı çiçək

  Tam oxu »
 • ZARA

  Ay işığı, Ay şüası; çox parlaq

  Tam oxu »
 • ZARABƏYİM

  Ay işığı kimi bəyim; çox parlaq və gözəl qız

  Tam oxu »
 • ZARAXANIM

  Ay işığı kimi xanım; çox parlaq və gözəl qız

  Tam oxu »
 • ZARANİSƏ

  Ay işığı kimi nisə; çox parlaq və gözəl qız

  Tam oxu »
 • ZARAY

  Ay işığı, Ay şüası; çox parlaq

  Tam oxu »
 • ZARAYƏ

  Ay işığı, Ay şüası; çox parlaq

  Tam oxu »
 • ZARİF

  incə, nazik; lətafətli, ürəyəyatımlı

  Tam oxu »
 • ZARİFƏ

  incə, nazik; lətafətli, ürəyəyatımlı

  Tam oxu »
 • ZAVİYƏ

  guşə, bucaq; təkyə, hücrə; otaq, ev sakitliyi

  Tam oxu »
 • ZAVİYƏ

  bəzək, zinət, süs; hücrə, ibadətgah, künc

  Tam oxu »
 • ZEMFİRA

  sapfir (qiymətli daşlardan biri göy yaqut)

  Tam oxu »
 • ZENFİRA

  sapfir (qiymətli daşlardan biri göy yaqut)

  Tam oxu »
 • ZEYBƏ

  bəzək, zinət, süs; hücrə, ibadətgah, künc

  Tam oxu »
 • ZEYBƏXANIM

  Zeybə xanım; bəzəkli xanım

  Tam oxu »
 • ZEYNƏB

  kök, dolğun (əslində "atanın bəzəyi")

  Tam oxu »
 • ZEYVƏ

  bəzək, zinət, süs; hücrə, ibadətgah, künc

  Tam oxu »
 • ZEYVƏXANIM

  Zeybə xanım; bəzəkli xanım

  Tam oxu »
 • ZƏBƏR

  bax: Zəbərcəd; qızılaçalar, yaşılımtıl qiymətli daşın adındandır

  Tam oxu »
 • ZƏBƏRCƏD

  zümrüdə bənzər yaşılımtıl rəngli qiymətli bir daş

  Tam oxu »
 • ZƏBİBƏ

  şirin; xurma; kişmişi üzüm; gözəl

  Tam oxu »
 • ZƏBİDƏ

  əsl, mahiyyət; sayılan; alışqan

  Tam oxu »
 • ZƏBİHƏ

  qurban kəsilmiş və ya kəsiləcək heyvan

  Tam oxu »
 • ZƏBİRƏ

  dini əsatirə görə, Allah tərəfindən Davud peyğəmbərə göndərilən "Zəbur" adlı dini kitabın adındandır

  Tam oxu »
 • ZƏBURƏ

  dini əsatirə görə, Allah tərəfindən Davud peyğəmbərə göndərilən "Zəbur" adlı dini kitabın adındandır

  Tam oxu »
 • ZƏHRA

  parlaq, işıqlı; gözəl (Venera planetinin ərəbcə adı); Karvanqıran; eşq ilahəsi

  Tam oxu »
 • ZƏHRABANU

  Zöhrə ulduzu kimi parlaq banu; gözəl qız

  Tam oxu »
 • ZƏHRABƏYİM

  Zöhrə Venera ulduzu kimi parlaq bəyim; gözəl qız

  Tam oxu »
 • ZƏHRAXANIM

  Zöhrə ulduzu kimi parlaq xanım; gözəl qız

  Tam oxu »
 • ZƏHRAXATIN

  Zöhrə banu, şahzadə Zöhrə

  Tam oxu »
 • ZƏHRANİSƏ

  Zöhrə ulduzu kimi parlaq nisə; gözəl qız

  Tam oxu »
 • ZƏHRƏ

  parlaq, işıqlı; gözəl (Venera planetinin ərəbcə adı); Karvanqıran; eşq ilahəsi

  Tam oxu »
 • ZƏHRƏBANU

  Zöhrə ulduzu kimi parlaq banu; gözəl qız

  Tam oxu »
 • ZƏHRƏBƏYİM

  Zöhrə Venera ulduzu kimi parlaq bəyim; gözəl qız

  Tam oxu »
 • ZƏHRƏXANIM

  Zöhrə ulduzu kimi parlaq xanım; gözəl qız

  Tam oxu »
 • ZƏHRƏXATIN

  Zöhrə banu, şahzadə Zöhrə

  Tam oxu »
 • ZƏHRƏNİSƏ

  Zöhrə ulduzu kimi parlaq nisə; gözəl qız

  Tam oxu »
 • ZƏLİFƏ

  qıvrım saçlı, saçı qıvrım olan

  Tam oxu »
 • ZƏLİHA

  “Züleyxa” (bax) adının təhrif olunmuş variantı

  Tam oxu »
 • ZƏLİHƏ

  “Züleyxa” (bax) adının təhrif olunmuş variantı

  Tam oxu »
 • ZƏLİMƏ

  zülm olunan, zülm çəkən

  Tam oxu »
 • ZƏMANƏT

  zaminlik, zamin olma

  Tam oxu »