Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • MACƏRA

  həyəcanlı hadisə, sərgüzəşt, əhvalat

  Tam oxu »
 • MAFİYƏ

  «ma» (su) və «fiyət» (qiymət) sözlərindən düzəlmiş, «qiymətli, dəyərli su» deməkdir

  Tam oxu »
 • MAFİYYƏ

  «ma» (su) və «fiyət» (qiymət) sözlərindən düzəlmiş, «qiymətli, dəyərli su» deməkdir

  Tam oxu »
 • MAFİZƏ

  “məhfəzə” sözündən olub, mücrü, sandıqça, qılaf deməkdir

  Tam oxu »
 • MAFRUZƏ

  almaq; sayılan, seçmə; icrası vacib olan; fərz, güman

  Tam oxu »
 • MAHAM

  aylar; gözəl, qəşəng, gözəlçə, qəşəngçə

  Tam oxu »
 • MAHAN

  aylar; gözəl, qəşəng, gözəlçə, qəşəngçə

  Tam oxu »
 • MAHCAMAL

  Ay camallı, Ay üzlü, Ay bənizli

  Tam oxu »
 • MAHİ

  Aya aid olan, Aya məxsus olan

  Tam oxu »
 • MAHİNUR

  Ay nuru, Ay işığı

  Tam oxu »
 • MAHİSARA

  təmiz, saf Ay; təmiz, saf Sara

  Tam oxu »
 • MAHİTAB

  Ay işığı, Ay aydınlığı; aylı gecə

  Tam oxu »
 • MAHİTAC

  Ayın tacı; Ay haləsi, Ayın parlaq işığı

  Tam oxu »
 • MAHİTAVAN

  Ay işığı, Ay aydınlığı; aylı gecə

  Tam oxu »
 • MAHİTƏBAN

  Ay işığı, Ay aydınlığı; aylı gecə

  Tam oxu »
 • MAHİYYƏ

  daxili məzmun, xüsusiyyət, əsl məna, məğz

  Tam oxu »
 • MAHİYYƏT

  daxili məzmun, xüsusiyyət, əsl məna, məğz

  Tam oxu »
 • MAHİZAR

  üzü Aya bənzəyən, sifəti Ay kimi olan; gözəl

  Tam oxu »
 • MAHİZƏ

  Ay kimi, Aya bənzər; ağbəniz gözəl

  Tam oxu »
 • MAHİZƏR

  üzü Aya bənzəyən, sifəti Ay kimi olan; gözəl

  Tam oxu »
 • MAHLİQA

  Ay üzlü, Ay bənizli; gözəl

  Tam oxu »
 • MAHMƏNZƏR

  Ay üzlü, Ay görünüşlü (gözəl)

  Tam oxu »
 • MAHMİZƏR

  “Mahmənzər” (bax) adının dəyişikliyə uğramış forması

  Tam oxu »
 • MAHMUR

  yuxulu, uyğulu, dalğın; məst, xumarlanma

  Tam oxu »
 • MAHMURƏ

  yuxulu, uyğulu, dalğın; məst, xumarlanma

  Tam oxu »
 • MAHMUZƏR

  “Mahmənzər” (bax) adının dəyişikliyə uğramış forması

  Tam oxu »
 • MAHNAR

  Ay işıqlı; Ay odlu, sarı qız

  Tam oxu »
 • MAHNARƏ

  odlu, isti may, qızmar may

  Tam oxu »
 • MAHNAZ

  Ay kimi nazlanan; Ayın nazı

  Tam oxu »
 • MAHNİGAR

  Ayın surəti, Ay üzlü, Ay surətli; qəşəng

  Tam oxu »
 • MAHNİSƏ

  Ayüzlü qız(lar), Ay surətli qadın(lar)

  Tam oxu »
 • MAHNİŞAN

  Ay nişanəsi, əlaməti; meh, yel əlaməti, nişanəsi

  Tam oxu »
 • MAHNİYAR

  Ayın surəti, Ay üzlü, Ay surətli; qəşəng

  Tam oxu »
 • MAHNUR

  Ay nuru, Ay işığı

  Tam oxu »
 • MAHNURƏ

  Ay nuru, Ay işığı

  Tam oxu »
 • MAHPARƏ

  Ay parçası, nazik Ay

  Tam oxu »
 • MAHPEYKƏR

  Aya bənzər, Ay kimi; Ay surətli, Ay bədənli

  Tam oxu »
 • MAHPƏRİ

  Ay pərisi; Ay kimi gözəl; çox qəşəng

  Tam oxu »
 • MAHRU

  bax: Mahrux

  Tam oxu »
 • MAHRUBA

  sevgi oyadan, məhəbbət yaradan

  Tam oxu »
 • MAHRUBƏ

  sevgi oyadan, məhəbbət yaradan

  Tam oxu »
 • MAHRUX

  üzü Aya bənzəyən, sifəti Ay kimi olan

  Tam oxu »
 • MAHRUQƏ

  böyük şəhər, mərkəz

  Tam oxu »
 • MAHRUZƏ

  orucluq ayı; qorunmuş, saxlanmış

  Tam oxu »
 • MAHŞƏRƏF

  «mah» və «şərəf» sözlərindən düzəlmiş, «Ayın yüksəkliyi, Ayın dərəcəsi; ulu» deməkdir

  Tam oxu »
 • MAHTAB

  Ay işığı, Ay aydınlığı; aylı gecə

  Tam oxu »
 • MAHTABAN

  Ay işığı, Ay aydınlığı; aylı gecə

  Tam oxu »
 • MAHTAC

  Ayın tacı, bəzəyi; Ayın tacı kimi gözəl qız

  Tam oxu »
 • MAHTAC

  Ayın tacı; Ay haləsi, Ayın parlaq işığı

  Tam oxu »
 • MAHTAVAN

  Ay işığı, Ay aydınlığı; aylı gecə

  Tam oxu »