Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • PAKAY

  təmiz, ləkəsiz Ay; Ay kimi gözəl qız

  Tam oxu »
 • PAKAYƏ

  təmiz, ləkəsiz Ay; Ay kimi gözəl qız

  Tam oxu »
 • PAKBƏYİM

  saf bəyim, təmiz bəyim; gözəl qız

  Tam oxu »
 • PAKİZƏ

  təmiz, pak, saf

  Tam oxu »
 • PAKİZƏR

  təmiz qızıl, saf qızıl, xalis qızıl

  Tam oxu »
 • PAKİZƏT

  təmiz, pak, saf

  Tam oxu »
 • PAKNUR

  təmiz işıq, gözəl işıq, xalis nur

  Tam oxu »
 • PAKNURƏ

  təmiz işıq, gözəl işıq, xalis nur

  Tam oxu »
 • PAKSOY

  pak nəsilli, təmiz nəsildən olan

  Tam oxu »
 • PAKZAD

  saflıq, təmizlik övladı; saf nəsilli

  Tam oxu »
 • PAKZADƏ

  saflıq, təmizlik övladı; saf nəsilli

  Tam oxu »
 • PALMİRA

  palma ağacı; pasxaya bir həftə qalmış son bazar və ya şənbə

  Tam oxu »
 • PARLAQ

  işıldayan, işaran; çox gözəl, əvəzsiz

  Tam oxu »
 • PARLAR

  parlayar, işıq verər, işıldayar

  Tam oxu »
 • PATİMAT

  bax: Fatimə

  Tam oxu »
 • PAYÇİÇƏK

  çiçək payı, gül hədiyyəsi

  Tam oxu »
 • PAYGÜL

  çiçək payı, gül hədiyyəsi

  Tam oxu »
 • PAYXANIM

  xanım payı, qız payı

  Tam oxu »
 • PAYNAZ

  naz payı, nazlı qız payı

  Tam oxu »
 • PAYNİSƏ

  nisə payı, gözəl qız payı

  Tam oxu »
 • PAYNUR

  nur payı, gözəl qız payı

  Tam oxu »
 • PAYNURƏ

  nur payı, gözəl qız payı

  Tam oxu »
 • PAYZƏR

  «pay» və «zər» (qızıl) sözlərindən düzəlmiş, «qızıl hədiyyə, qiymətli sovqat, bəxşiş» deməkdir

  Tam oxu »
 • PAZƏHRİ

  zəhərə aid, zəhərə məxsus olan

  Tam oxu »
 • PEKŞƏN

  çox şən, çox sevincli; şənlənən, sevinən

  Tam oxu »
 • PEYKAR

  üz, çöhrə, surət

  Tam oxu »
 • PEYKƏR

  üz, çöhrə, surət

  Tam oxu »
 • PƏJMURDƏ

  dağınıq, solğun, pərişan, əzik

  Tam oxu »
 • PƏJMÜRDƏ

  dağınıq, solğun, pərişan, əzik

  Tam oxu »
 • PƏKŞAN

  çox şən, çox sevincli; şənlənən, sevinən

  Tam oxu »
 • PƏKŞANƏ

  çox şən, çox sevincli; şənlənən, sevinən

  Tam oxu »
 • PƏRCAHAN

  dünya gözəli, cahanın gözəli

  Tam oxu »
 • PƏRİ

  gözəl qadın şəklində olan mifik canlı; gözəl

  Tam oxu »
 • PƏRİCAHAN

  dünya gözəli, cahanın gözəli

  Tam oxu »
 • PƏRİCAMAL

  pəri üzlü, pəri surətli; gözəl üzlü

  Tam oxu »
 • PƏRİCAN

  əziz, sevimli pəri; pəri kimi istəkli gözəl qız

  Tam oxu »
 • PƏRİCƏHAN

  dünya gözəli, cahanın gözəli

  Tam oxu »
 • PƏRİCƏMAL

  pəri üzlü, pəri surətli; gözəl üzlü

  Tam oxu »
 • PƏRİÇÖHRƏ

  pəri üzlü; füsunkar, gözəl

  Tam oxu »
 • PƏRİDƏ

  uçmuş, qanadlanmış, havalanmış, yüksəlmiş; rəngi solmuş, solğunlaşmış

  Tam oxu »
 • PƏRİGÜL

  pəri gülü; pəri kimi gül; pəri kimi qız

  Tam oxu »
 • PƏRİXAN

  bax: Pəri və Xan; pərilərin xanı, əfsunçu, cadugər

  Tam oxu »
 • PƏRİXANIM

  Pəri xanım; pəri kimi xanım; gözəl xanım

  Tam oxu »
 • PƏRİM

  mənim pərim, mənim pəriyə layiq gözəlim

  Tam oxu »
 • PƏRİNAZ

  nazlanan pəri; incə, qəmzəli

  Tam oxu »
 • PƏRİNİSƏ

  pəri kimi qız(lar); gözəllər

  Tam oxu »
 • PƏRİNİŞAN

  pəri əlamətli, pəri nişanlı gözəl

  Tam oxu »
 • PƏRİPEYKƏR

  gözəl bədənli, əndamı pəri kimi gözəl olan, pəri üzlü, pəri camallı

  Tam oxu »
 • PƏRİRUX

  pəri üzlü, pəri çöhrəli; pəri kimi gözəl qız

  Tam oxu »
 • PƏRİSTAN

  pərilər ölkəsi, pərilər olan yer

  Tam oxu »