Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • TABƏRİK

  uğur gətirən torpaq, su; müqəddəs adamların geyimlərinin kiçik parçası; aztapılan hər şey

  Tam oxu »
 • TABƏRRİK

  uğur gətirən torpaq, su; müqəddəs adamların geyimlərinin kiçik parçası; aztapılan hər şey

  Tam oxu »
 • TACBANU

  tac sahibi olan xanım; hökmdar; taclı xanım

  Tam oxu »
 • TACBƏYİM

  bəyimlərin tacı; gözəllərin gözəli

  Tam oxu »
 • TACBİKƏ

  hökmdarların tacı olan bikə; qızların tacı

  Tam oxu »
 • TACGÜL

  taxt-tacın gülü; hökmdarın gülü, çiçəyi

  Tam oxu »
 • TACXANIM

  hökmdarların tacı olan xanım; xanımların tacı

  Tam oxu »
 • TACI

  hökmdarların baş tacı; ailənin tacı; əziz, sevimli

  Tam oxu »
 • TACIBƏYİM

  bəyimlərin tacı; gözəllərin gözəli

  Tam oxu »
 • TACIBİKƏ

  hökmdarların tacı olan bikə; qızların tacı

  Tam oxu »
 • TACIXANIM

  hökmdarların tacı olan xanım; xanımların tacı

  Tam oxu »
 • TACILI

  taca malik olan; hökmdarlığa layiq qız

  Tam oxu »
 • TACINİSƏ

  qadın hökmdarların tacı; qadınların sevimlisi

  Tam oxu »
 • TACİ

  hökmdarların baş tacı; ailənin tacı; əziz, sevimli

  Tam oxu »
 • TACİMAN

  tacdar, padşah, tac sahibi

  Tam oxu »
 • TACİYƏ

  taclı qadın, taca aid; taca məxsus olan

  Tam oxu »
 • TACİYYƏ

  taclı qadın, taca aid; taca məxsus olan

  Tam oxu »
 • TACLI

  taca malik olan; hökmdarlığa layiq qız

  Tam oxu »
 • TACNİSƏ

  qadın hökmdarların tacı; qadınların sevimlisi

  Tam oxu »
 • TAFTA

  sıx toxunmuş ipək və pambıq parça

  Tam oxu »
 • TAHA

  Məhəmməd peyğəmbərin epitetlərindən biri

  Tam oxu »
 • TAHİMƏ

  anlama, anlayiş; ağıl, zəka

  Tam oxu »
 • TAHİYYƏ

  aşpaz; salamlaşma; xeyir-dua vermə

  Tam oxu »
 • TALİYƏ

  qabaqcıl dəstə, avanqard dəstə

  Tam oxu »
 • TAMAXANIM

  həqiqi xanım, əsil xanım

  Tam oxu »
 • TAMAM

  sona çatma, bitmə, yekunlaşdırma (qız bəsdir)

  Tam oxu »
 • TAMAMGÜL

  bax: Tamam və Gül

  Tam oxu »
 • TAMAMNAZ

  yaxşı naz, naz etməyi bacaran

  Tam oxu »
 • TAMAMNUR

  çox parıltı, nurlu olan

  Tam oxu »
 • TAMAMZƏR

  tamamilə qızıl kimi olan

  Tam oxu »
 • TAMARA

  Finikiya palması; ucaboylu gözəl qız

  Tam oxu »
 • TAMAŞA

  görməli, baxmalı; seyr etmə

  Tam oxu »
 • TAMAY

  bütün Ay, Ayın yuvarlaq halı; tam Ay

  Tam oxu »
 • TAMAYƏ

  bütün Ay, Ayın yuvarlaq halı; tam Ay

  Tam oxu »
 • TAMELLA

  qədim slavyanca “tomiti” (incitmək, əziyyət vermək, üzmək; parçalamaq, dağıtmaq; usandırmaq) sözündəndir

  Tam oxu »
 • TAMEYLA

  qədim slavyanca “tomiti” (incitmək, əziyyət vermək, üzmək; parçalamaq, dağıtmaq; usandırmaq) sözündəndir

  Tam oxu »
 • TAMİLƏ

  qədim slavyanca “tomiti” (incitmək, əziyyət vermək, üzmək; parçalamaq, dağıtmaq; usandırmaq) sözündəndir

  Tam oxu »
 • TAMİLLA

  qədim slavyanca “tomiti” (incitmək, əziyyət vermək, üzmək; parçalamaq, dağıtmaq; usandırmaq) sözündəndir

  Tam oxu »
 • TANAY

  fəcr vaxtının ayı; balaca qızartı

  Tam oxu »
 • TANAYƏ

  fəcr vaxtının ayı; balaca qızartı

  Tam oxu »
 • TANGÜL

  sübh vaxtı açılan gül; səhər gülü

  Tam oxu »
 • TANGÜLÜ

  sübh vaxtı açılan gül; səhər gülü

  Tam oxu »
 • TANQIZ

  dan və şəfəqlə əlaqədar olan; dan yeri qədər gözəl

  Tam oxu »
 • TANSEL

  şəfəqlə, dan ilə əlaqəli olan; qeyri-adi gözəl

  Tam oxu »
 • TANSELİ

  şəfəqlə, dan ilə əlaqəli olan; qeyri-adi gözəl

  Tam oxu »
 • TANSU

  qeyri-adi, çox qəribə; son dərəcə gözəl; şəfəq suyu

  Tam oxu »
 • TANSULU

  dan suyu olan; səhər çeşməsi və ya şəfəqləritək gözəl

  Tam oxu »
 • TANYEL

  səhər küləyi, dan vaxtının mehi, nəsim

  Tam oxu »
 • TANYELİ

  səhər küləyi, dan vaxtının mehi, nəsim

  Tam oxu »
 • TANYER

  dan işığının göründüyü yer; üfüq

  Tam oxu »