Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • RABİƏ

  bahara, yaza aid, baharla, yazla əlaqədar olan; IV qız (bax: Rabi); bahariyyə, bahara aid şeir

  Tam oxu »
 • RABİYƏ

  bahara, yaza aid, baharla, yazla əlaqədar olan; IV qız (bax: Rabi); bahariyyə, bahara aid şeir

  Tam oxu »
 • RADA

  şad, sevincli, fərəhli

  Tam oxu »
 • RADƏ

  dərəcə, mərtəbə; təxminən, təqribən

  Tam oxu »
 • RADİYƏ

  səxavətlə əlaqəli; elmlə, hikmətlə əlaqədar olan; xoşbəxtlik, səadət

  Tam oxu »
 • RADİYYƏ

  səxavətlə əlaqəli; elmlə, hikmətlə əlaqədar olan; xoşbəxtlik, səadət

  Tam oxu »
 • RADİYYƏT

  səxavətlə əlaqəli; elmlə, hikmətlə əlaqədar olan; xoşbəxtlik, səadət

  Tam oxu »
 • RAFİDƏ

  yüksək, uca qadın (qız)

  Tam oxu »
 • RAHƏNGİZ

  ruh verən, ruhlandıran, ruhlu

  Tam oxu »
 • RAHİYƏ

  gözəl qoxu, xoşagələn ətir

  Tam oxu »
 • RAHİYYƏ

  yolçular, yol gedənlər

  Tam oxu »
 • RAHİYYƏT

  yolçular, yol gedənlər

  Tam oxu »
 • RAHMAYƏ

  «rah» (məslək, əqidə) və «mayə» (təməl, məna) sözlərindən düzəlmiş,, «məsləkin, əqidənin mənası» deməkdir

  Tam oxu »
 • RAKİYYƏ

  qabağa getmə, irəliləmə

  Tam oxu »
 • RAQİYYƏ

  qabağa getmə, irəliləmə

  Tam oxu »
 • RAMAYƏ

  tabe olan, qulaq asan; ram edən ayə

  Tam oxu »
 • RAMELLA

  Allahı, Tanrını istəyən; İraqda yer adı

  Tam oxu »
 • RAMİYƏ

  tabe olanlar, boyun əyənlər; atıcı, mərmi, ox atan

  Tam oxu »
 • RAMİYYƏ

  tabe olanlar, boyun əyənlər; atıcı, mərmi, ox atan

  Tam oxu »
 • RASTA

  büsbütün düz, tamamilə düz

  Tam oxu »
 • RASTƏ

  büsbütün düz, tamamilə düz

  Tam oxu »
 • RAYA

  german dillərində «ray» şəfəq, Günəşin şəfəqi deməkdir. Rus dilindən alınan bu sözdəki -a şəkilçisi cins bildirir

  Tam oxu »
 • RAYİHƏ

  gözəl qoxu, xoşagələn ətir

  Tam oxu »
 • RAYİZƏ

  heyvanları əhliləşdirən məşqçi qadın

  Tam oxu »
 • RAZİYYƏ

  sirli, əsrarəngiz qadın; qəşəng, qanışirin, məlahətli, xoşhal

  Tam oxu »
 • RAZİYYƏT

  sirli, əsrarəngiz qadın; qəşəng, qanışirin, məlahətli, xoşhal

  Tam oxu »
 • REYHAN

  xoş iyli, yeyilən birillik göyərti; reyhan dəstəsi

  Tam oxu »
 • REYHANAT

  reyhanlıq, reyhanlar

  Tam oxu »
 • REYHANƏ

  xoş iyli, yeyilən birillik göyərti; reyhan dəstəsi

  Tam oxu »
 • RƏBİƏ

  bahara, yaza aid, baharla, yazla əlaqədar olan; IV qız (bax: Rabi); bahariyyə, bahara aid şeir

  Tam oxu »
 • RƏBİYƏ

  bahara, yaza aid, baharla, yazla əlaqədar olan; IV qız (bax: Rabi); bahariyyə, bahara aid şeir

  Tam oxu »
 • RƏBİYYƏ

  bahara, yaza aid, baharla, yazla əlaqədar olan; IV qız (bax: Rabi); bahariyyə, bahara aid şeir

  Tam oxu »
 • RƏBİYYƏT

  bahara, yaza aid, baharla, yazla əlaqədar olan; IV qız (bax: Rabi); bahariyyə, bahara aid şeir

  Tam oxu »
 • RƏCƏBGÜL

  Rəcəb ayının gülü, çiçəyi (Rəcəb ayında anadan olan qızlara verilir)

  Tam oxu »
 • RƏCİYYƏ

  rica edənlər, xahiş edənlər; saray, qala

  Tam oxu »
 • RƏDİFƏ

  sıra, nizam; qafiyədən sonra təkrar olunan sözlər

  Tam oxu »
 • RƏFİLƏ

  yüksələn, ucalan

  Tam oxu »
 • RƏFİYYƏ

  yüksəklik, ucalıq

  Tam oxu »
 • RƏFİYYƏT

  yüksəklik, ucalıq

  Tam oxu »
 • RƏHMAYƏ

  «rah» (məslək, əqidə) və «mayə» (təməl, məna) sözlərindən düzəlmiş,, «məsləkin, əqidənin mənası» deməkdir

  Tam oxu »
 • RƏHŞAN

  parlaq, işıqlı (bax: Rəxşan)

  Tam oxu »
 • RƏXŞAN

  parlaq, parlayan, işıqlı, işıldayan

  Tam oxu »
 • RƏXŞANƏ

  parlaq, parlayan, işıqlı, işıldayan

  Tam oxu »
 • RƏXŞƏN

  parlaq, işıqlı (bax: Rəxşan)

  Tam oxu »
 • RƏXŞƏNDƏ

  parlaq, parlayan, işıqlı, işıldayan

  Tam oxu »
 • RƏQSANƏ

  rəqs edən, oynayan

  Tam oxu »
 • RƏMİYYƏ

  tabe olanlar, boyun əyənlər; atıcı, mərmi, ox atan

  Tam oxu »
 • RƏNA

  gözəl, qəşəng; incə; gül, buxur gülü

  Tam oxu »
 • RƏNAXANIM

  Rəna xanım, gözəl, cəlbedici xanım

  Tam oxu »
 • RƏNGİN

  rəngli, gözəl, lətif, parlaq, süslü

  Tam oxu »