Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • NABAT

  qənd, şəkər, şirni; bitki; göyərti

  Tam oxu »
 • NABATXANIM

  Nabat xanım; şəkər kimi xanım

  Tam oxu »
 • NACİHƏ

  məsləhətçi, nəsihətçi; yaxın dost, mehriban yoldaş

  Tam oxu »
 • NADİDƏ

  görülməmiş, görülməyən, tayı-bərabəri olmayan; az tapılan

  Tam oxu »
 • NADİSAT

  çox düşüncəli, alicənab qadın

  Tam oxu »
 • NAFİYƏ

  ayıran, uzaqlaşdıran, inkar edən

  Tam oxu »
 • NAFİZƏT

  nüfuzluluq, sözükeçənlik, hörmətlilik

  Tam oxu »
 • NAHİBƏ

  ah-nalə ilə ağlama

  Tam oxu »
 • NAXIŞ

  bəzək; bəxtli, bəxti yaxşı olan

  Tam oxu »
 • NAMİYƏ

  adlı, məşhur; şanlı-şöhrətli

  Tam oxu »
 • NAMİZƏ

  adlı-sanlı qadın; qüdrətli, şöhrətli Allah; bacının əri

  Tam oxu »
 • NANABƏYİM

  Nanə bəyim; nanə kimi bəyim

  Tam oxu »
 • NANAXANIM

  Nanə xanım; nanə kimi xanım

  Tam oxu »
 • NANƏ

  yeyilən çoxillik ətirli göyərti

  Tam oxu »
 • NANƏBƏYİM

  Nanə bəyim; nanə kimi bəyim

  Tam oxu »
 • NANƏXANIM

  Nanə xanım; nanə kimi xanım

  Tam oxu »
 • NANƏZƏR

  qızıl nanə; nanə zəri kimi fərasətli qız

  Tam oxu »
 • NARALƏM

  dünyanın odu, kainatın atəşi, aləmin işığı

  Tam oxu »
 • NARBADAM

  badamın odu, badamın atəşi

  Tam oxu »
 • NARBAHAR

  bahar odu, istisi; isti, odlu bahar

  Tam oxu »
 • NARBİKƏ

  hərarətli, odlu qadın; bahar istisi

  Tam oxu »
 • NARÇİÇƏK

  nar çiçəyi, narın gülü

  Tam oxu »
 • NARDAN

  nardan olan, nar dənəsi; od parçası

  Tam oxu »
 • NARDANƏ

  nardan olan, nar dənəsi; od parçası

  Tam oxu »
 • NARGİLƏ

  nar dənəsi, nar giləsi

  Tam oxu »
 • NARGÜL

  narın al rəngli gülü, nar çiçəyi

  Tam oxu »
 • NARGÜLÜ

  narın al rəngli gülü, nar çiçəyi

  Tam oxu »
 • NARXANIM

  nar kimi gözəl və zərif xanım

  Tam oxu »
 • NARI

  oda məxsus, oda aid olan

  Tam oxu »
 • NARIGÜL

  narın al rəngli gülü, nar çiçəyi

  Tam oxu »
 • NARIN

  çox xırda dənəli, toz kimi olan

  Tam oxu »
 • NARINC

  xoşiyli sitrus meyvəsi

  Tam oxu »
 • NARINCAN

  incə, zərif can; incə qəlbli gözəl

  Tam oxu »
 • NARINGÜL

  narın gülü; incə gül, zərif gül

  Tam oxu »
 • NARİ

  oda məxsus, oda aid olan

  Tam oxu »
 • NARİDƏ

  odla, alovla, hərarətlə

  Tam oxu »
 • NARMAY

  «nar» (od) və «may» sözlərindən düzəlmiş, «may istisi, hərarəti», «xoşagələn, mülayim hərarət bəxş edən qız» deməkdir

  Tam oxu »
 • NARMAYƏ

  «nar» (od) və «may» sözlərindən düzəlmiş, «may istisi, hərarəti», «xoşagələn, mülayim hərarət bəxş edən qız» deməkdir

  Tam oxu »
 • NARPÜSTƏ

  püstə odu, hərarəti; nar və püstə kimi qız

  Tam oxu »
 • NARSEVƏR

  nar meyvəsi sevən; nar kimi qırmızıyanaq qız

  Tam oxu »
 • NARYAY

  «nar» (od) və «yay» sözlərindən düzəlmiş, «yay odu, istisi, hərarəti, yandırıcı isti»; «odlu sevinc bəxş edən qız» deməkdir

  Tam oxu »
 • NARYAZ

  «nar» (od) və «yaz» sözlərindən düzəlmiş, «yaz hərarəti», «yaz fəsli qədər sevinc bəxş edən qız» deməkdir

  Tam oxu »
 • NASXANIM

  nazlı xanım, işvəli xanım, nazlanan xanım

  Tam oxu »
 • NATALİYA

  İsa peyğəmbərin doğum günü; xristianlığın yarandığı gün

  Tam oxu »
 • NATAN

  Allah verdi, Tanrı verdi

  Tam oxu »
 • NATELLA

  işıqlı, aydın; gürcücə sarışın

  Tam oxu »
 • NATƏVAN

  qüvvəsiz, taqətsiz, gücsüz, zəif; köməksiz

  Tam oxu »
 • NAYNAY

  «nay» (qamışdan düzəlmiş nəfəsli musiqi aləti) sözünün təkrarı ilə düzəlmiş «məlahətli, xoş avaz» deməkdir

  Tam oxu »
 • NAZALƏM

  dünyanın nazı, kainatın nazı

  Tam oxu »
 • NAZAN

  özünü bəyəndirən, nazlanan, cilvələnən

  Tam oxu »