Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • SABAGÜL

  sabah gülü, səhər açılan gül

  Tam oxu »
 • SABAH

  səhər, sübh

  Tam oxu »
 • SABAHƏT

  sabahlıq, səhərlik; gözəllik, lətiflik

  Tam oxu »
 • SABAHGÜL

  sabah gülü, səhər açılan gül

  Tam oxu »
 • SABAHXANIM

  səhər xanımı, sübh xanımı; Günəş; gözəl xanım

  Tam oxu »
 • SABAHİYYƏ

  sabaha aid olan; sabahlar, səhərlər

  Tam oxu »
 • SABAHNAZ

  sabahın nazı, nazlı sabah, səhər

  Tam oxu »
 • SABAHNİSƏ

  səhər qadını; səhər kimi gözəl qız

  Tam oxu »
 • SABAHNUR

  səhər nuru, sübh işığı; parlaq gözəl; səhər Günəşi

  Tam oxu »
 • SABAHŞƏN

  «sabah» və «şən» sözlərindən düzəlmiş, «səhərin sevinci, şənliyi» deməkdir

  Tam oxu »
 • SABAHZƏR

  qızıl sabah; sabahın şəfəqləri

  Tam oxu »
 • SABAT

  «səbat» sözündən düzəlmiş, «dözüm, mətanət» deməkdir

  Tam oxu »
 • SABİGƏ

  səbirli, dözümlü

  Tam oxu »
 • SABİQƏT

  gözəllik

  Tam oxu »
 • SABİLƏ

  natiq, gözəl danışan qadın; yolçu, yol gedən

  Tam oxu »
 • SABİYƏ

  kiçik qız, qız uşağı, balaca qız

  Tam oxu »
 • SAÇLI

  hörüyü olan, uzun saçları olan

  Tam oxu »
 • SADƏGÜL

  sadə gül, sadə çiçək

  Tam oxu »
 • SADƏT

  xoşbəxtlik, bəxtiyarlıq, ağgünlük

  Tam oxu »
 • SADİYƏ

  səsə, sədaya aid olan

  Tam oxu »
 • SAFİRƏ

  parlaq, işıqlı ulduz

  Tam oxu »
 • SAFURA

  parlaq, işıqlı ulduz

  Tam oxu »
 • SAFURƏ

  parlaq, işıqlı ulduz

  Tam oxu »
 • SAHİBCAMAL

  gözəl, göyçək, camallı

  Tam oxu »
 • SAHİBCƏMAL

  gözəl, göyçək, camallı

  Tam oxu »
 • SAHİBXANIM

  səlahiyyətli hökmdar xanım

  Tam oxu »
 • SAİDƏ

  cənab, hörmətli; qalxan; bilək

  Tam oxu »
 • SAİQƏ

  sövq edən, səbəb olan, lazım bilən

  Tam oxu »
 • SAKİYƏ

  saqilik edən qız; su və ya şərab paylayan

  Tam oxu »
 • SAKÜRAZ

  Salyan, Kür, Araz adlarından yaranmışdır

  Tam oxu »
 • SAQİDƏ

  doğru danışan

  Tam oxu »
 • SAQİYƏ

  su verən qız

  Tam oxu »
 • SALATIN

  “Sultan”ın cəmi-sultanlar

  Tam oxu »
 • SALİDƏ

  illər toplusu; məcazi mənada «uzunömürlü» deməkdir

  Tam oxu »
 • SAMARA

  «səmər» sözündən olub, «meyvə, bar; nəticə» deməkdir

  Tam oxu »
 • SAMARƏ

  «səmər» sözündən olub, «meyvə, bar; nəticə» deməkdir

  Tam oxu »
 • SAMAYƏ

  göyə aid olan, səmaya məxsus olan

  Tam oxu »
 • SAMİGÜL

  ən yüksək, ən ali gül; çox gözəl qız

  Tam oxu »
 • SAMİYYƏ

  eşitmə duyğuları; yüksək, uca

  Tam oxu »
 • SAMRAT

  "Şammuramata" adının müxtəlif şəkildə sadələşdirilmiş formaları (bax: Şəmir və Samur)

  Tam oxu »
 • SAMURA

  "Şammuramata" adının müxtəlif şəkildə sadələşdirilmiş formaları (bax: Şəmir və Samur)

  Tam oxu »
 • SAMURAY

  "Şammuramata" adının müxtəlif şəkildə sadələşdirilmiş formaları (bax: Şəmir və Samur)

  Tam oxu »
 • SAMURƏ

  "Şammuramata" adının müxtəlif şəkildə sadələşdirilmiş formaları (bax: Şəmir və Samur)

  Tam oxu »
 • SAMURƏT

  "Şammuramata" adının müxtəlif şəkildə sadələşdirilmiş formaları (bax: Şəmir və Samur)

  Tam oxu »
 • SANAL

  xəyali, zahiri, əsli olmayan; şanlı, şöhrətli; nüfuzlu

  Tam oxu »
 • SANALƏ

  xəyali, zahiri, əsli olmayan; şanlı, şöhrətli; nüfuzlu

  Tam oxu »
 • SANAY

  Ayın şöhrəti, Ayın ad-sanı; Ay kimi hesab et

  Tam oxu »
 • SANAYI

  Ayın şöhrəti, Ayın ad-sanı; Ay kimi hesab et

  Tam oxu »
 • SARA

  saf, xalis, təmiz; xanım

  Tam oxu »
 • SARAXANIM

  saf, təmiz xanım; yüksək xanım; hökmdar xanım

  Tam oxu »