Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • İBADƏT

  dua oxuma, namaz qılma şəklində icra edilən dini ayin; sitayiş

  Tam oxu »
 • İFADƏ

  anlatma, izah etmə, aydın və düzgün söyləmə

  Tam oxu »
 • İFAQƏT

  sağalma, yaxşılaşma, səhhəti düzəlmə

  Tam oxu »
 • İFAYƏ

  yerinə yetirmə, icra etmə

  Tam oxu »
 • İFAYİ

  yerinə yetirmə, icra etmə

  Tam oxu »
 • İFFƏT

  saflıq, təmizlik; namus, həya, əxlaq

  Tam oxu »
 • İFFƏTLİ

  namuslu, əxlaqlı, ismətli, təmiz, saf

  Tam oxu »
 • İFRAT

  bolluq, çoxluq; mübaliğəyə varma; son dərəcə gözəl

  Tam oxu »
 • İLAFƏT

  ilin gözəli, ilin dilbəri; elin gözəli, dilbəri

  Tam oxu »
 • İLAHƏ

  İlahi gözəl; pərəstiş olunan gözəl

  Tam oxu »
 • İLAHƏT

  İlahi gözəl; pərəstiş olunan gözəl

  Tam oxu »
 • İLAHİYYƏ

  Allaha, Tanrıya məxsus

  Tam oxu »
 • İLDUZƏ

  elin dostu, eli sevən

  Tam oxu »
 • İLFİRƏ

  elin dostu, xalqın sevimlisi

  Tam oxu »
 • İLKANƏ

  ilk qız, birinci qız

  Tam oxu »
 • İLKAY

  ilk Ay; təzə çıxan Ay; Ayın hilal vaxtı

  Tam oxu »
 • İLKAYƏ

  ilk Ay; təzə çıxan Ay; Ayın hilal vaxtı

  Tam oxu »
 • İLKİNAZ

  birinci, ilkin naz, işvə; ilk qız

  Tam oxu »
 • İLNARƏ

  elin odu, alovu, odlu il

  Tam oxu »
 • İLYAZ

  ilin yazı, ilin baharı

  Tam oxu »
 • İMARƏT

  böyük və qəşəng bina; mülk, tikili

  Tam oxu »
 • İMMİ

  bax: Ummi//Ümmi

  Tam oxu »
 • İMMİYƏ

  bax: Ummi//Ümmi

  Tam oxu »
 • İMPERİAL

  çara, imperatora məxsus olan; qızıl pul

  Tam oxu »
 • İMPERİYAL

  çara, imperatora məxsus olan; qızıl pul

  Tam oxu »
 • İNAB

  açıq-sarı çiçəkləri olan, quraqlığa davamlı ağac və bu ağacın bərk çəyirdəkli xırda, şirin meyvəsi

  Tam oxu »
 • İNARƏ

  işıqlı, nurlu, aydın

  Tam oxu »
 • İNAYƏ

  qayğı, kömək; diqqət, hümmət; hüsn-rəğbət, yaxşılıq

  Tam oxu »
 • İNAYƏT

  qayğı, kömək; diqqət, hümmət; hüsn-rəğbət, yaxşılıq

  Tam oxu »
 • İNCƏ

  zərif, nəfis, qəşəng; mehriban, həssas

  Tam oxu »
 • İNCƏBƏNİZ

  üzü qəşəng, zərif, mehriban; mülayim sifətli

  Tam oxu »
 • İNCƏBƏYİM

  qəşəng bəyim, həssas bəyim

  Tam oxu »
 • İNCƏGÜL

  zərif gül, incə çiçək; zərif gözəl

  Tam oxu »
 • İNCƏXANIM

  zərif xanım, həssas bəyim

  Tam oxu »
 • İNCƏQIZ

  incə, zərif qız, mehriban qız

  Tam oxu »
 • İNCƏNAZ

  «incə» və «naz» sözlərindən düzəlmiş, «incə, nazlı, zərif, qəşəng» deməkdir

  Tam oxu »
 • İNCƏNİSƏ

  incə, zərif nisə, mehriban nisə

  Tam oxu »
 • İNCİ

  mirvari, dürr; saf, təmiz

  Tam oxu »
 • İNCİBƏYİM

  inci kimi gözəl və saf bəyim

  Tam oxu »
 • İNCİBİBİ

  inci, dürr bibi; incə kimi bibi

  Tam oxu »
 • İNCİGÜL

  inci kimi saf və təmiz gül

  Tam oxu »
 • İNCİXANIM

  inci kimi saf və təmiz xanım

  Tam oxu »
 • İNCİQIZ

  inci kimi saf, təmiz, qiymətli qız

  Tam oxu »
 • İNCİNİSƏ

  inci kimi saf və təmiz qadın

  Tam oxu »
 • İNDİANA

  rus dilindən alınan bu ad German dillərində «hindli qız (qadın)» deməkdir

  Tam oxu »
 • İNDİRA

  veda dilində baş allahlardan biri, ildırımsaçan; baş Allah. (İndira Qandinin adındandır)

  Tam oxu »
 • İNDİYA

  «Hindistan» adının ruslaşmış forması

  Tam oxu »
 • İNNAB

  açıq-sarı çiçəkləri olan, quraqlığa davamlı ağac və bu ağacın bərk çəyirdəkli xırda, şirin meyvəsi

  Tam oxu »
 • İNNABXANIM

  İnnab xanım, innab kimi xanım

  Tam oxu »
 • İNSANƏT

  «insaniyyət» /insanlıq; bəşəriyyət/ adının təhrif forması

  Tam oxu »