Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • EFİRA

  havanın ən təmiz və şəffaf təbəqəsi; hava; fəzanı dolduran işıq; çox gözəl qız

  Tam oxu »
 • EFRA

  ucaldan, yüksəldən; şümşad boylu; ağcaqayın ağacı

  Tam oxu »
 • ELA

  «İlahi! Ey Allah; güclü; palıd, bərk ağac

  Tam oxu »
 • ELAFƏT

  elin gözəli, elin dilbəri

  Tam oxu »
 • ELANA

  el anası; el anası ola biləcək gözəl qız

  Tam oxu »
 • ELAZA

  Mənim Allahıma and olsun!

  Tam oxu »
 • ELAZƏ

  Mənim Allahıma and olsun!

  Tam oxu »
 • ELBA

  çay; axın; açıq rəngdi su

  Tam oxu »
 • ELBƏNİZ

  elin, xalqın üzü, el bənizli; xalqa bənzər gözəl

  Tam oxu »
 • ELBƏZƏR

  eli bəzər, eli bəzəyən

  Tam oxu »
 • ELBİKƏ

  elin bikəsi, xalqın qızı

  Tam oxu »
 • ELÇİÇƏK

  elin çiçəyi, elin gülü

  Tam oxu »
 • ELDA

  bax: Yelda

  Tam oxu »
 • ELDƏGÜL

  eldə gül olan; elin gülü

  Tam oxu »
 • ELDUZƏ

  eli, xalqı yandıran

  Tam oxu »
 • ELEGİYA

  qəmli, kədərli, hüzünlü lirik şeir. (Oğlan həsrətində olan valideynlər qız olanda bu addan istifadə edirlər)

  Tam oxu »
 • ELENORA

  yun. şəfqət, mərhəmət; y.Allah mənim nurumdur

  Tam oxu »
 • ELEONORA

  yun. şəfqət, mərhəmət; y.Allah mənim nurumdur

  Tam oxu »
 • ELFİRA

  hamının hamisidir, müdafiəçisidir; yeni səhər

  Tam oxu »
 • ELFİRA

  əslən “vir” (kişi, insan) sözündən yaranmış, “qadın, qız” mənasındadır; elin ulduzu; elin işığı, odu

  Tam oxu »
 • ELFİRƏ

  əslən “vir” (kişi, insan) sözündən yaranmış, “qadın, qız” mənasındadır; elin ulduzu; elin işığı, odu

  Tam oxu »
 • ELGİNARƏ

  elin gününü bəzəyən, elin bəzəyi olan elsevər

  Tam oxu »
 • ELGİNAY

  elini sevən Ay, el vurğunu olan Ay; el gözəli

  Tam oxu »
 • ELGÜL

  elin gülü, elin çiçəyi

  Tam oxu »
 • ELGÜLNARƏ

  el narının gülü; elin ən gözəl qızı

  Tam oxu »
 • ELGÜNARA

  elin gününü bəzəyən, elin bəzəyi olan elsevər

  Tam oxu »
 • ELGÜNARƏ

  elin gününü bəzəyən, elin bəzəyi olan elsevər

  Tam oxu »
 • ELGÜNAY

  elin Günəşi və Ayı; elin ecazkar gözəli

  Tam oxu »
 • ELXANIM

  elin xanımı, xalqın xanımı

  Tam oxu »
 • ELİDA

  «iliada» sözündən olub, «seçilmiş, seçilməyə hüququ olan» deməkdir

  Tam oxu »
 • ELİZAVETA

  «Yelizaveta»dan düzəlmiş, «İlahi! Ay Allah! Allaha dua edirəm» deməkdir

  Tam oxu »
 • ELLA

  «İlahi! Ey Allah; güclü; palıd, bərk ağac

  Tam oxu »
 • ELLADA

  ellinlərin vətəni (qədim Yunanıstanın adı)

  Tam oxu »
 • ELMAYA

  elin mayası; el gözəli

  Tam oxu »
 • ELMAYƏ

  elin mayası; el gözəli

  Tam oxu »
 • ELMİNA

  elin minası, elin bülluru

  Tam oxu »
 • ELMİNAZ

  el üçün mini də azdır, el üçün az olan; elmi-naz (“naz-qəmzə” elmi)

  Tam oxu »
 • ELMİNƏ

  elin minası, elin bülluru

  Tam oxu »
 • ELMNAZ

  el üçün mini də azdır, el üçün az olan; elmi-naz (“naz-qəmzə” elmi)

  Tam oxu »
 • ELNAMƏ

  elə məxsus əsər; elə məxsus qız, el qızı

  Tam oxu »
 • ELNAZ

  elin nazı, elə naz edən

  Tam oxu »
 • ELNAZƏ

  elin nazı, elə naz edən

  Tam oxu »
 • ELSONA

  elin sonası, elin yaşılbaş ördəyi; el gözəli

  Tam oxu »
 • ELSU

  «el» və «su» sözlərindən düzəlmiş «elin suyu» mənasındadır; elin xoşbəxtliyindən xəbər verən

  Tam oxu »
 • ELSURƏ

  Eldar(ata) və Surə(ana) adından düzəldilmişdir; elin bir parçası

  Tam oxu »
 • ELTAC

  elin tacı; elin başçısı; elin əzizi

  Tam oxu »
 • ELTACI

  elin tacı; elin başçısı; elin əzizi

  Tam oxu »
 • ELVİRA

  hamının hamisidir, müdafiəçisidir; yeni səhər

  Tam oxu »
 • ELVİRƏ

  hamının hamisidir, müdafiəçisidir; yeni səhər

  Tam oxu »
 • ELYA

  ulduz; gözəl qız

  Tam oxu »