Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • XABİRƏ

  xəbərdar; müjdəçi; bilikli; bilikli; səriştəli

  Tam oxu »
 • XAQANƏ

  xaqana, hökmdara aid; xana layiq gözəl

  Tam oxu »
 • XALABACI

  xalanın bacısı, xalanın böyütdüyü; xalaya bənzər qız

  Tam oxu »
 • XALIGÖZƏL

  gözəl xalı olan, xallı gözəl

  Tam oxu »
 • XALINUR

  xalı nur olan, nur kimi xalı olan; üzündə parlaq xalı olan

  Tam oxu »
 • XALİYYƏ

  azad; sahibsiz; sərbəst

  Tam oxu »
 • XALLI

  üzündə xalı olan (qız)

  Tam oxu »
 • XALLIGÜL

  xalı olan gül; xallı gözəl

  Tam oxu »
 • XALLIZƏR

  xallı qızıl, qızıl xalı; qızıl kimi xallı qız

  Tam oxu »
 • XALMİRƏ

  qəzəbli, kinli; qəzəbli qız

  Tam oxu »
 • XANANA

  xan kimi ana, böyük ana

  Tam oxu »
 • XANBACI

  xan bacısı; xana layiq bacı; böyük bacı

  Tam oxu »
 • XANBƏYİM

  xan arvadı, hökmdar arvadı; baş bəyim, böyük bəyim

  Tam oxu »
 • XANBİBİ

  xan kimi bibi, böyük bibi

  Tam oxu »
 • XANBİKƏ

  xan kimi qız, böyük xanım

  Tam oxu »
 • XANBUTA

  xan, hökmdar nişanəsi

  Tam oxu »
 • XANCAN

  xan ruhlu, xan ürəkli, xana bənzər gözəl

  Tam oxu »
 • XANDOSTU

  dayı və əmi arvadlarına hörmət üçün verilən ad

  Tam oxu »
 • XANGÖZƏL

  xan kimi gözəl, böyük gözəl

  Tam oxu »
 • XANGÜL

  xan gülü, xana layiq gül; ən gözəl qız

  Tam oxu »
 • XANXANIM

  xanımlar xanımı

  Tam oxu »
 • XANI

  “xan”la başlanan adların əzizləmə forması

  Tam oxu »
 • XANIGÜL

  süfrə, xonça gülü, çiçəyi, balıq gülü

  Tam oxu »
 • XANIM

  mənim xanım; xan qadını; qadınlara müraciət forması

  Tam oxu »
 • XANIMAĞA

  bax: Xanım və Ağa

  Tam oxu »
 • XANIMANA

  xanım ana

  Tam oxu »
 • XANIMBACI

  xanım kimi bacı

  Tam oxu »
 • XANIMBALA

  xanım kimi bala (qız)

  Tam oxu »
 • XANIMBƏYİM

  xanım kimi bəyim, böyük bəyim

  Tam oxu »
 • XANIMBİBİ

  xanım kimi bibi, böyük bibi

  Tam oxu »
 • XANIMBİKƏ

  xanım kimi bikə, böyük qız

  Tam oxu »
 • XANIMCAN

  xanım ürəkli, xanım kimi olan

  Tam oxu »
 • XANIMGÖZƏL

  xanım kimi gözəl, qəşəng xanım

  Tam oxu »
 • XANIMGÜL

  xanımın gülü; gül kimi xanım; gözəl qız

  Tam oxu »
 • XANIMQIZ

  xanımın qızı; xanım kimi qız; sevimli qız

  Tam oxu »
 • XANIMNAZ

  nazlı xanım; naz edən xanım

  Tam oxu »
 • XANIMNƏNƏ

  xanım kimi nənə

  Tam oxu »
 • XANIMNİSƏ

  xanım kimi nisə qız

  Tam oxu »
 • XANIMSƏNƏM

  Sənəm xanım; gözəl xanım; xanımların sənəmi, gözəli

  Tam oxu »
 • XANIMSULTAN

  xanım kimi sultan

  Tam oxu »
 • XANIMYAR

  dost olan xanım, sevimli qız

  Tam oxu »
 • XANIMZAD

  xanımdan doğulan, xanımdan törəyən

  Tam oxu »
 • XANIMZADA

  xanımdan doğulan, xanımdan törəyən

  Tam oxu »
 • XANIMZADƏ

  xanımdan doğulan, xanımdan törəyən

  Tam oxu »
 • XANIMZƏR

  qızıl kimi xanım; zərli xanım

  Tam oxu »
 • XANQIZ

  xan qızı; xana layiq qız; böyük qız

  Tam oxu »
 • XANNƏNƏ

  xanın nənəsi; xana layiq nənə; böyük nənə, ulu nənə

  Tam oxu »
 • XANPƏRİ

  xan kimi pəri, xan kimi gözəl

  Tam oxu »
 • XANPƏRVƏR

  xanı sevən; xana rəğbət bəsləyən

  Tam oxu »
 • XANSƏNƏM

  xan kimi sənəm, xan kimi dilbər

  Tam oxu »