Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • LAFİZƏ

  söz, ifadə

  Tam oxu »
 • LALA

  qırmızı rəngli çiçək, parlaq gül; çox gözəl

  Tam oxu »
 • LALABƏNİZ

  lalə kimi qız, lalə üzlü gözəl

  Tam oxu »
 • LALABƏYİM

  lalə kimi gözəl bəyim, qırmızı bəyim

  Tam oxu »
 • LALAXANIM

  Lalə xanım; lalə kimi xanım

  Tam oxu »
 • LALƏ

  qırmızı rəngli çiçək, parlaq gül; çox gözəl

  Tam oxu »
 • LALƏBƏNİZ

  lalə kimi qız, lalə üzlü gözəl

  Tam oxu »
 • LALƏBƏYİM

  lalə kimi gözəl bəyim, qırmızı bəyim

  Tam oxu »
 • LALƏÇİÇƏK

  lalə gülü, lalə çiçəyi; lalə çiçəyi kimi gözəl qız

  Tam oxu »
 • LALƏGUN

  lalə rəngli; lalə kimi qırmızı; xoşbəxt

  Tam oxu »
 • LALƏGÜL

  lalə çiçəyi, lalə gülü

  Tam oxu »
 • LALƏGÜN

  lalə rəngli; lalə kimi qırmızı; xoşbəxt

  Tam oxu »
 • LALƏXANIM

  Lalə xanım; lalə kimi xanım

  Tam oxu »
 • LALƏM

  mənim laləm; lalə kimi gözəl qızım

  Tam oxu »
 • LALƏNDAR

  laləyə sahib olan, laləyə malik olan; lalə kimi səp

  Tam oxu »
 • LALƏNDƏ

  çoxlu lalə bitən yer, laləlik

  Tam oxu »
 • LALƏNDƏR

  laləyə sahib olan, laləyə malik olan; lalə kimi səp

  Tam oxu »
 • LALƏNUR

  lalənin nuru, lalənin işığı; çox gözəl qız

  Tam oxu »
 • LALƏRUH

  lalə canlı, laləyə bənzər; çox gözəl qız

  Tam oxu »
 • LALƏRUX

  laləyanaq, alyanaq, lalə üzlü (qız)

  Tam oxu »
 • LALƏZAR

  çoxlu lalə bitən yer, laləlik (t.qırmızı lalə; lalənin işığı)

  Tam oxu »
 • LALƏZƏR

  lalənin zəri, lalənin qızılı (t. lalənin işığı, lalənin odu; Qədim türk dillərində Günəş mənasında sarı, sar sözlərindən istifadə olunmuşdur

  Tam oxu »
 • LAMİƏ

  işıqlı, işartı, parıltı

  Tam oxu »
 • LAMİYƏ

  işıqlı, işartı, parıltı

  Tam oxu »
 • LAMİYYƏ

  işıqlı, işartı, parıltı

  Tam oxu »
 • LAURA

  əsli “laurea”dır; dəfnə ağacı və yarpağı

  Tam oxu »
 • LAUZA

  bax: Luiza

  Tam oxu »
 • LAUZAD

  bax: Luiza

  Tam oxu »
 • LAUZAT

  bax: Luiza

  Tam oxu »
 • LAUZƏT

  bax: Luiza

  Tam oxu »
 • LAYLA

  körpələri yatırmaq üçün avaz ilə oxunan həzin şeir parçası; nənni, beşik nəğməsi

  Tam oxu »
 • LAYÜZƏ

  döyüş, vuruş, vuruşma şöhrəti

  Tam oxu »
 • LAZİFƏ

  şirin, ləziz, xoşagələn

  Tam oxu »
 • LENA

  «Yelena»nın ixtisarı; günəşli, Günəş işığı; Lena çayı

  Tam oxu »
 • LEONARA

  şir qızı; şirtək qoçaq qız

  Tam oxu »
 • LEYLA

  gecəyə aid olan, gecə; incə, zərif zanbaq

  Tam oxu »
 • LEYLAXANIM

  Leyla xanım; incə, zərif, qarasaçlı, zanbaq kimi qız

  Tam oxu »
 • LEYLAM

  mənim Leylam, sənin Leylan

  Tam oxu »
 • LEYLAN

  mənim Leylam, sənin Leylan

  Tam oxu »
 • LEYLİ

  gecəyə aid olan, gecə; incə, zərif zanbaq

  Tam oxu »
 • LEYLİXANIM

  Leyla xanım; incə, zərif, qarasaçlı, zanbaq kimi qız

  Tam oxu »
 • LEYSANƏT

  leysanlı, leysanlar; güclü yağışlar

  Tam oxu »
 • LƏLİLƏ

  ağıllı, zəkalı, sağlam düşüncəli, ehtiyatlı

  Tam oxu »
 • LƏMAN

  işıldayan, parıldayan, işartı verən

  Tam oxu »
 • LƏMƏN

  işıldayan, parıldayan, işartı verən

  Tam oxu »
 • LƏRZƏ

  titrəmə, titrəyiş, əsmə

  Tam oxu »
 • LƏTAFƏT

  incəlik, lətiflik, mülayimlik; gözəllik

  Tam oxu »
 • LƏYAQƏT

  layiq olma, bəyənilmə

  Tam oxu »
 • LƏZİFƏ

  şirin, ləziz, xoşagələn

  Tam oxu »
 • LİANORA

  şir qızı; şirtək qoçaq qız

  Tam oxu »