Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • YAĞMURÇA

  balaca ceyran; balaca xallı maral

  Tam oxu »
 • YAXŞI

  müsbət keyfiyyətləri üstün olan; sevincli, mehriban

  Tam oxu »
 • YAXŞIBƏYİM

  bax: Yaxşı və Bəyim

  Tam oxu »
 • YAXŞIÇİÇƏK

  yaxşı çiçək, yaxşı gül, gözəl gül-çiçək

  Tam oxu »
 • YAXŞIGÜL

  yaxşı çiçək, yaxşı gül, gözəl gül-çiçək

  Tam oxu »
 • YAXŞIXANIM

  bax: Yaxşı və Xanım

  Tam oxu »
 • YAXŞIQIZ

  yaxşı, xoşagələn qız

  Tam oxu »
 • YAXŞINİSƏ

  xoşagələn qız, bəyənilən qız

  Tam oxu »
 • YAQUT

  qırmızı rəngli qiymətli parlaq daş

  Tam oxu »
 • YANARGÜL

  yanan gül, alovlanan gül; qırmızı gül

  Tam oxu »
 • YARAŞIQ

  bəzək, ziynət; qəşənglik, gözəllik

  Tam oxu »
 • YARPAQ

  ağac, kol, başqa bitkilərin yaşıl hissələri; vərəq, səhifə

  Tam oxu »
 • YARPIZ

  su kənarlarında bitən çöl nanəsi

  Tam oxu »
 • YASƏMƏN

  müxtəlif rəngli salxımvarı çiçəklər açan kol

  Tam oxu »
 • YAŞILXANIM

  təzə, yeni xanım, cavan xanım

  Tam oxu »
 • YAVRUM

  mənim cocuğum, mənim balam, mənim körpəm

  Tam oxu »
 • YAVRUMA

  mənim cocuğum, mənim balam, mənim körpəm

  Tam oxu »
 • YAYGÜL

  yay gülü, yayda açılmış gül

  Tam oxu »
 • YAYGÜLÜ

  yay gülü, yayda açılmış gül

  Tam oxu »
 • YAYLA

  yayda sərin və səfalı yerdə istirahət etmək; saf, ürəyitəmiz

  Tam oxu »
 • YAYNAZ

  yay nazı, yay işvəsi; nazlı, işvəli yay

  Tam oxu »
 • YAZBAHAR

  eyni mənalı “yaz” və “bahar” sözlərindən düzəlmişdir

  Tam oxu »
 • YAZBƏHƏR

  yaz meyvəsi, baharın barı, nəticəsi

  Tam oxu »
 • YAZBİKƏ

  yaz bikəsi, bahar gözəli, qızı

  Tam oxu »
 • YAZÇİÇƏK

  bahar çiçəyi, yaz gülü, yazda açan gül

  Tam oxu »
 • YAZDAGÜL

  bahar çiçəyi, yaz gülü, yazda açan gül

  Tam oxu »
 • YAZGÜL

  bahar çiçəyi, yaz gülü, yazda açan gül

  Tam oxu »
 • YAZGÜLÜ

  bahar çiçəyi, yaz gülü, yazda açan gül

  Tam oxu »
 • YAZNURƏ

  yaz nuru, yaz işığı; nurlu, işıqlı yaz kimi qız

  Tam oxu »
 • YEGANƏ

  tək bir, bircə, vahid

  Tam oxu »
 • YEKBƏYİM

  bir bəyim, yeganə bəyim

  Tam oxu »
 • YEKƏXANIM

  böyük xanım, bədəni iri olan xanım

  Tam oxu »
 • YEKPARƏ

  bütün, bütöv, tam, bir parça; vahid parçalanmaz

  Tam oxu »
 • YEKSANƏ

  bir xalis qız, bir təmiz gözəl

  Tam oxu »
 • YEKSARA

  yeganə bikə, nəsil anası

  Tam oxu »
 • YEKSARƏ

  yeganə bikə, nəsil anası

  Tam oxu »
 • YEKTA

  tək, təkcə, yalnız, yeganə; tayı olmayan, bənzərsiz

  Tam oxu »
 • YEKTARA

  yeganə xanım, yeganə qız

  Tam oxu »
 • YELANƏ

  işıqlı; seçilmiş; mehriban

  Tam oxu »
 • YELDA

  dekabrın 21-nə təsadüf eləyən ən uzun gecə hesab edilən yelda gecəsi ilə əlaqədardır

  Tam oxu »
 • YELENA

  işıqlı; seçilmiş; mehriban

  Tam oxu »
 • YENGƏ

  gəlini ər evinə aparan, ona rəhbərlik edən qadın; bacı

  Tam oxu »
 • YENİGÜL

  təzə açılmış gül, təravətli gül

  Tam oxu »
 • YENİLƏ

  təzələ, təzəsi ilə əvəz et

  Tam oxu »
 • YETARƏ

  bəs olar, kifayət edər; daha qız lazım deyil

  Tam oxu »
 • YETƏR

  bəs olar, kifayət edər; daha qız lazım deyil

  Tam oxu »
 • YƏĞMANAZ

  naz ilə talayan, naz ilə qarət edən

  Tam oxu »
 • YƏMƏN

  sağ tərəf (Yəmən adındandır)

  Tam oxu »
 • YƏMƏNGÜL

  Yəmən gülü, Yəmən çiçəyi

  Tam oxu »
 • YILDIZ

  bax: Ulduz//Ulduza

  Tam oxu »