Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • HACIBƏYİM

  Hacı Bəyim, həccə getmiş bəyim

  Tam oxu »
 • HACIXANIM

  Hacı (bax) Xanım; həccə getmiş xanım

  Tam oxu »
 • HALABƏYİM

  işıqlı bəyim,parlaq gözəl

  Tam oxu »
 • HALAXANIM

  işıqlı xanım, parlaq xanım; çoxgözəl qız

  Tam oxu »
 • HALƏ

  Ayın ətrafında bəzən görünən işıq dairəsi, parlaq dairə

  Tam oxu »
 • HALƏBƏYİM

  işıqlı bəyim,parlaq gözəl

  Tam oxu »
 • HALƏXANIM

  işıqlı xanım, parlaq xanım; çoxgözəl qız

  Tam oxu »
 • HAMAYƏ

  Aya şərik olan, Ayla birgə olan

  Tam oxu »
 • HAMAYIL

  boyunbağı, boğazaltı

  Tam oxu »
 • HATİMƏ

  son, yekun

  Tam oxu »
 • HAVA

  diri, canlı, həyati (Qədim y. Yeva adının ərəb forması); göy, səma; hərislik; məğrurluq

  Tam oxu »
 • HAVABƏYİM

  bax: Həvva və Bəyim

  Tam oxu »
 • HAVAXANIM

  bax: Həvva və Xanım

  Tam oxu »
 • HAVANİSƏ

  məğrur, məlahətli qadın, həyati qadın

  Tam oxu »
 • HAVANUR

  diri, canlı işıq; qeyri-adi gözəl qız

  Tam oxu »
 • HAVAZAR

  ağlar hava, inildəyən hava

  Tam oxu »
 • HAVAZƏR

  qızıl hava, gözəl hava; parlaq hava

  Tam oxu »
 • HAVVA

  diri, canlı, həyati (Qədim y. Yeva adının ərəb forması); göy, səma; hərislik; məğrurluq

  Tam oxu »
 • HEYRAN

  heyrətə düşmə, çaşma; həddən artıq xoşa gələn, bəyənilən

  Tam oxu »
 • HEYRANƏ

  heyrətə düşmə, çaşma; həddən artıq xoşa gələn, bəyənilən

  Tam oxu »
 • HEYRANXANIM

  Heyran xanım; heyran, məftunedici xanım

  Tam oxu »
 • HEYRƏTXANIM

  qeyri-adi xanım, gözlənilməz xanım, qəribə xanım

  Tam oxu »
 • HEYVA

  sarı rəngli, turşməzə, üstü tüklü, xırdaçəyirdəkli meyvə və onun ağacı

  Tam oxu »
 • HEYVAGÜL

  heyvanın gülü, çiçəyi; heyvanın gülü kimi kiçik və gözəl qız

  Tam oxu »
 • HEYVAGÜLÜ

  heyvanın gülü, çiçəyi; heyvanın gülü kimi kiçik və gözəl qız

  Tam oxu »
 • HEYVAXANIM

  heyva kimi xanım; heyva kimi gözəl xanım

  Tam oxu »
 • HƏBİDƏ

  yatan, mürgüləyən

  Tam oxu »
 • HƏBİRƏ

  xəbər verilmiş, bilici

  Tam oxu »
 • HƏCƏR

  daş (Kəbədəki müqəddəs qara daş)

  Tam oxu »
 • HƏCƏRXANIM

  Həcər xanım; müqəddəs daş kimi sağlam qız

  Tam oxu »
 • HƏDƏF

  nişan, nişangah; məqsəd, məram

  Tam oxu »
 • HƏDİQƏ

  bağça, meyvə bağı, ağaclıq

  Tam oxu »
 • HƏDİSƏ

  təzə, yeni; söhbət, rəvayət, xəbər; sonradan vücuda gəlmiş; peyğəmbər və imamların kəlamları

  Tam oxu »
 • HƏDİYYƏ

  bəxşiş, töhfə, ərməğan, sovqat

  Tam oxu »
 • HƏQİQƏ

  haqlı. Bax: Həqiqət

  Tam oxu »
 • HƏQİQƏT

  doğru, gerçək, düzgün, dürüst

  Tam oxu »
 • HƏQİQİ

  doğru, düzgün, gerçək

  Tam oxu »
 • HƏLİLƏ

  qanuni arvad

  Tam oxu »
 • HƏLİLƏXANIM

  xanım, qadın, qadınların xanımı

  Tam oxu »
 • HƏLİMAT

  mülayim, mehriban, sakit, dinc

  Tam oxu »
 • HƏLİMƏ

  mülayim, mehriban, sakit, dinc

  Tam oxu »
 • HƏLİMƏXANIM

  bax: Həlimə və Xanım

  Tam oxu »
 • HƏLİMƏXATIN

  bax: Həlimə və Xatın

  Tam oxu »
 • HƏLİMƏXATUN

  bax: Həlimə və Xatın

  Tam oxu »
 • HƏLİMƏT

  mülayim, mehriban, sakit, dinc

  Tam oxu »
 • HƏLİMXANIM

  bax: Həlimə və Xanım

  Tam oxu »
 • HƏLİMXATIN

  bax: Həlimə və Xatın

  Tam oxu »
 • HƏLİMXATUN

  bax: Həlimə və Xatın

  Tam oxu »
 • HƏLMƏXANIM

  bax: Həlimə və Xanım

  Tam oxu »
 • HƏLMƏXATIN

  bax: Həlimə və Xatın

  Tam oxu »