ƏFAYƏT

yaraşıqlı bənizi, gözəl üzü olan qız.
ƏFAFƏ
ƏFİDƏ