ƏFRABƏYİM

uca və şümşad boylu bəyim; gözəl qız.
ƏFRA
ƏFRAXANIM