ƏFRAXANIM

uca və şümşad boylu xanım; ucaboy gözəl.
ƏFRABƏYİM
ƏFRAXATIN