ƏFRAXATIN

uca və şümşad boylu xatın; ucaboy xatun.
ƏFRAXANIM
ƏFRAXATUN