ƏFRAXATUN

uca və şümşad boylu xatın; ucaboy xatun.
ƏFRAXATIN
ƏFRUZ