ƏFRUZƏ

işıqlandıran, yandıran; çox gözəl; odlu, işıqlı.
ƏFRUZ
ƏFSARƏ