ƏHİYYƏ

əhya, dirilmə, canlanma, oyanma; türk, comərd, səxavətli.
ƏFŞANƏ
ƏHLİGÜL