ƏHLİGÜL

gül əhli, gül adamı; çox gül sevən.
ƏHİYYƏ
ƏHLİNAZ