ƏHLİYAT

ləyaqət, iqtidar, etibarlılıq, səlahiyyət.
ƏHLİNAZ
ƏHLİYƏ