ƏHLİYYƏ

ləyaqət, iqtidar, etibarlılıq, səlahiyyət.
ƏHLİYƏ
ƏHLİYYƏT