ƏKMƏK

Ək (ik) sözü “əlavə etmək” deməkdir. Əkmək əlavə məhsul götürməklə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

ƏKİZ
ƏKS

Значение слова в других словарях