ƏLABƏYİM

ən yaxşı bəyim, ən gözəl bəyim.
ƏLA
ƏLAXANIM