AB-HAVA

i. climate; yumşaq ab-hava mild climate; sağlam ab-hava healthy climate

AA
AB-HAVALI

Digər lüğətlərdə