ACI ÇƏKMƏK

çox fikir eləmək, əzab-əziyyətə düşmək.

AC-YALAVAC QOYMAQ
ACIĞA DÜŞMƏK