ACI

ACI I sif. Qəlbə toxunan; ağır; sancan; fəlakətli. Mümkün deyil ki, kişi səni görə, sənə acı söz deməyə (N.Vəzirov).

ACI II f. Ürəyi yanmaq, yazığı gəlmək. Əgər acısan da bu hala bəzən; Təəssüf etmirəm, Etibar bala (B.Azəroğlu).

AC
ACIMAQ

Digər lüğətlərdə