AÇIQ

I
прил.
1. открытый:
1. незакрытый, незапертый. Açıq pəncərə открытое окно, açıq qapı открытая дверь, açıq şkaf открытый шкаф
2) непокрытый, не в помещении. Açıq səhnə открытая сцена, açıq meydança открытая площадка, açıq həyət открытый двор, açıq havada на открытом воздухе, под открытым небом
3) не защищённый. Açıq cinah открытый фланг
4) не ограждённый, не стеснённый ничем. Açıq dəniz открытое море, açıq kosmos открытый космос
5) свободный для доступа. Açıq şəhər открытый город, açıq liman открытый порт
6) обнажённый. Açıq baş открытая голова, açıq üz открытое лицо
7) расстёгнутый. Açıq yaxa открытый ворот
8) мед. внешне заметный, не скрытый, не внутренний. Açıq sınıq открытый перелом
9) свободный для посещений, участия. Açıq iclas открытое собрание, açıq müsabiqə открытый конкурс, açıq dərs открытый урок
10) явный, нескрываемый. Açıq mübarizə открытая борьба, açıq vuruşmada в открытом бою, açıq yalan открытая ложь, açıq düşmənçilik открытая вражда, açıq təzyiq открытое давление
2. раскрытый, развёрнутый. Açıq xalça развёрнутый ковёр, açıq yelpik раскрытый веер
3. вакантный (незанятый). Üç açıq yer var имеется три вакантных места
4. безоблачный, чистый, ясный. Açıq səma безоблачное небо, açıq hava ясная погода
5. светлый. Açıq boya светлая краска, açıq ipək светлый шёлк
6. некрепкий. Açıq çay некрепкий чай
7. прямой. Açıq suiistifadə прямое (непосредственное) злоупотребление
8. откровенный, искренний, чистосердечный. Açıq söhbət откровенная беседа, açıq adam откровенный, искренний человек, açıq boynuna alma (etiraf) чистосердечное признание
9. прогрессивный, передовой. Açıq fikirlər прогрессивные мысли
10. публичный. Açıq dissertasiya müdafiəsi публичная защита диссертации, açıq mühazirə публичная лекция, açıq təhqir публичное оскорбление
11. сквозной. Açıq deşik сквозное отверстие, açıq küləkləmə сквозное проветривание
12. проходной. Açıq həyət проходной двор
13. развёрнутый. мат. Açıq bucaq развёрнутый угол, açıq sxem развёрнутая схема
14. разомкнутый. физ. , тех. Açıq şəbəkə разомкнутая сеть, açıq dövrə разомкнутая цепь
15. незамкнутый. Açıq dövr физ. незамкнутый цикл
16. разборчивый. Açıq imza разборчивая подпись
II
нареч.
1. открыто, откровенно, начистоту, прямо. Açıq demək открыто сказать, açıq söhbət etmək откровенно беседовать, açıq danışmaq говорить начистоту
2. ясно. Açıq görürəm ясно вижу
3. разборчиво. Açıq yazmaq разборчиво писать
III
сущ. открытая местность, пустырь
◊ açıq səsvermə открытое голосование; açıq seçkilər открытые выборы, açıq məktub открытое письмо; açıq yara открытая рана (незажившая рана); açıq qapı günü день открытых дверей; açıq qalmaq (məsələ haqqında) оставаться, остаться открытым (о вопросе); məsələni açıq qoymaq оставить вопрос открытым; açıq olmaq kimlə быть открытым, искренним с кем; açıq qıfıla açar salmaq, açıq qapını qırmaq ломиться в открытую дверь; açıq qapıya it girər, açıq qaba it dəyər в открытую дверь и собака войдёт; arası açıq olmaq kimlə быть на короткой ноге с кем , быть в близких отношениях с кем ; süfrəsi açıq гостеприимный; qapısı açıq kimin üçün открытые двери для кого ; açıq gözlə baxmaq nəyə с открытыми глазами смотреть на что ; açıq adam прямодушный, искренний человек; açıq ürəklə (qəlblə) с открытым сердцем (душой); açıq qapı siyasəti политика открытых дверей; sözün açığı откровенно говоря
AÇICI
AÇIQ-

Digər lüğətlərdə