adına

is. vendredi

~ axşamı jeudi

adıbilinməz
adi

Digər lüğətlərdə