Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • GÜLÜSTAN

  çiçəklik — çəmənlik

  Tam oxu »
 • GÜLÜŞ

  istehza — yumor

  Tam oxu »
 • GÜLÜŞ

  təbəssüm — sevinc — fərəh

  Tam oxu »
 • GÜLÜŞLÜ

  təbəssümlü — sevincli — fərəhli

  Tam oxu »
 • GÜMAN

  zənn — fərz — şübhə — ehtimal

  Tam oxu »
 • GÜMAN

  ümid

  Tam oxu »
 • GÜMANLI

  şübhəli — ehtimallı

  Tam oxu »
 • GÜMANLI

  ümidli

  Tam oxu »
 • GÜMANSIZ

  şübhəsiz — ehtimalsız

  Tam oxu »
 • GÜMRAH

  sağlam — qıvraq — çevik — diribaş

  Tam oxu »
 • GÜMRAHLAŞMA

  sağlamlaşma — qıvraqlaşma

  Tam oxu »
 • GÜMRAHLAŞMAQ

  sağlamlaşmaq — qıvraqlaşmaq

  Tam oxu »
 • GÜMRAHLIQ

  sağlamlıq — qıvraqlıq — diribaşlıq — çeviklik

  Tam oxu »
 • GÜN

  günəş

  Tam oxu »
 • GÜNAH

  təqsir — suç

  Tam oxu »
 • GÜNAHKAR

  təqsirkar — suçlu

  Tam oxu »
 • GÜNAHKARLIQ

  təqsirkarlıq — suçluluq

  Tam oxu »
 • GÜNAHLANDIRMA

  təqsirləndirmə

  Tam oxu »
 • GÜNAHLANDIRMAQ

  təqsirləndirmək

  Tam oxu »
 • GÜNAHLANMA

  təqsirlənmə

  Tam oxu »
 • GÜNAHLANMAQ

  təqsirlənmək

  Tam oxu »
 • GÜNAHLI

  təqsirli — suçlu

  Tam oxu »
 • GÜNAHLILIQ

  təqsirlilik — suçluluq

  Tam oxu »
 • GÜNAHSIZ

  saf — təmiz — məsum — ismətli

  Tam oxu »
 • GÜNAHSIZ

  təqsirsiz — qəbahətsiz

  Tam oxu »
 • GÜNAHSIZLIQ

  saflıq — təmizlik — məsumluq — ismətlilik

  Tam oxu »
 • GÜNAHSIZLIQ

  təqsirsizlik — qəbahətsizlik

  Tam oxu »
 • GÜNDƏ

  hər vaxt

  Tam oxu »
 • GÜNƏŞ

  gün

  Tam oxu »
 • GÜNƏŞLİ

  günlü — isti (hava)

  Tam oxu »
 • GÜNƏŞLİK

  günlük

  Tam oxu »
 • GÜNLÜ

  günəşli

  Tam oxu »
 • GÜNLÜK

  çətir — zontik

  Tam oxu »
 • GÜNLÜK

  günəşlik

  Tam oxu »
 • GÜZƏRAN

  həyat — dirilik — varlıq — yaşama — dolanacaq — ruzgar

  Tam oxu »
 • GÜZƏRANLI

  dövlətli — varlı — hallı

  Tam oxu »
 • GÜZƏRANLIQ

  varlılıq — hallılıq — dövlətlilik

  Tam oxu »
 • GÜZƏRANSIZ

  dolanacaqsız — həyatsız

  Tam oxu »
 • GÜZƏRANSIZLIQ

  dolanacaqsızlıq — həyatsızlıq

  Tam oxu »
 • GÜZƏŞT

  razılaşma — iltifat — yumşaqlıq

  Tam oxu »
 • GÜZƏŞTLİ

  şərtli — razılıqlı

  Tam oxu »
 • GÜZƏŞTSİZ

  şərtsiz

  Tam oxu »
 • HACƏT

  alət — silah

  Tam oxu »
 • HACƏT

  ehtiyac — lüzum

  Tam oxu »
 • HAÇA

  qoşa — cüt — ikili

  Tam oxu »
 • HAÇA

  ayrıc

  Tam oxu »
 • HAÇA

  qol — budaq

  Tam oxu »
 • HAÇALAMA

  ayırma — bölmə — ikiləmə

  Tam oxu »
 • HAÇALAMAQ

  ayırmaq — bölmək — ikiləmək

  Tam oxu »
 • HAÇALI

  ikili — qoşa

  Tam oxu »