Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • GOP

  yalan — uydurma — mübaliğə

  Tam oxu »
 • GOP

  lovğa

  Tam oxu »
 • GOPCUL

  lovğa

  Tam oxu »
 • GOPÇULUQ

  lovğalıq

  Tam oxu »
 • GOPLAMA

  lovğalanma

  Tam oxu »
 • GOPLAMAQ

  lovğalanmaq

  Tam oxu »
 • GOR

  qəbir — məzar

  Tam oxu »
 • GORBAGOR

  mənhus

  Tam oxu »
 • GORBAGORLUQ

  mənhusluq

  Tam oxu »
 • GÖDƏK

  qısa — balaca — alçaq

  Tam oxu »
 • GÖDƏKLİK

  qısalıq — balacalıq — alçaqlıq

  Tam oxu »
 • GÖDƏLMƏ

  qısalma — balacalanma — daralma — kiçilmə — alçalma

  Tam oxu »
 • GÖDƏLMƏK

  qısalmaq — balacalanmaq — daralmaq — kiçilmək — alçalmaq

  Tam oxu »
 • GÖDƏN

  qarın — bətn

  Tam oxu »
 • GÖDƏNQULU

  qarınqulu — acgöz

  Tam oxu »
 • GÖDƏNLİ

  qarınlı — bətnli

  Tam oxu »
 • GÖNDƏRMƏ

  yollama — yönəltmə — vermə

  Tam oxu »
 • GÖNDƏRMƏK

  yollamaq — vermək — yönəltmək

  Tam oxu »
 • GÖNÜQALIN

  qanmaz — anlamaz

  Tam oxu »
 • GÖNÜQALINLIQ

  qanmazlıq — anlamazlıq

  Tam oxu »
 • GÖRKƏM

  görünüş — üz — sifət — sima

  Tam oxu »
 • GÖRKƏMLİ

  boylu-buxunlu — qamətli

  Tam oxu »
 • GÖRKƏMLİ

  məşhur — hörmətli — sanballı

  Tam oxu »
 • GÖRKƏMLİLİK

  boylu-buxunluluq — qamətlilik

  Tam oxu »
 • GÖRKƏMLİLİK

  məşhurluq — hörmətlilik — sanballılıq

  Tam oxu »
 • GÖRKƏMSİZ

  çirkin — yaraşıqsız — idbar

  Tam oxu »
 • GÖRKƏMSİZLİK

  çirkinlik — yaraşıqsızlıq

  Tam oxu »
 • GÖRMƏ

  duyma — sezmə — bilmə — anlama

  Tam oxu »
 • GÖRMƏ

  baxma — nişanlama

  Tam oxu »
 • GÖRMƏDƏN

  qiyabi

  Tam oxu »
 • GÖRMƏK

  duymaq — sezmək — bilmək — anlamaq

  Tam oxu »
 • GÖRMƏK

  baxmaq — nişanlamaq

  Tam oxu »
 • GÖRÜLMƏ

  qayırılma — hazırlanma — düzəldilmə

  Tam oxu »
 • GÖRÜLMƏK

  qayırılmaq — hazırlanmaq — düzəldilmək

  Tam oxu »
 • GÖRÜNMƏ

  açılma — ağarma — sökülmə

  Tam oxu »
 • GÖRÜNMƏDƏN

  xəlvəti — sezdirmədən

  Tam oxu »
 • GÖRÜNMƏK

  açılmaq — ağarmaq — sökülmək

  Tam oxu »
 • GÖRÜNÜR

  yəqin — ehtimal

  Tam oxu »
 • GÖRÜŞ

  yarış

  Tam oxu »
 • GÖRÜŞ

  qarşılaşma — rastlaşma

  Tam oxu »
 • GÖRÜŞ

  baxış — nəzər

  Tam oxu »
 • GÖRÜŞMƏK

  qarşılaşmaq — rastlaşmaq

  Tam oxu »
 • GÖSTƏRİŞ

  təlimat — məsləhət — izahat

  Tam oxu »
 • GÖSTƏRİŞ

  rəhbərlik — əmr — tapşırıq

  Tam oxu »
 • GÖSTƏRMƏ

  baxdırma — bildirmə

  Tam oxu »
 • GÖSTƏRMƏK

  baxdırmaq — bildirmək

  Tam oxu »
 • GÖTÜRMƏ

  alma — aparma

  Tam oxu »
 • GÖTÜRMƏ

  qaldırma

  Tam oxu »
 • GÖTÜRMƏ

  qatlaşma — dözmə

  Tam oxu »
 • GÖTÜRMƏK

  qatlaşmaq — dözmək

  Tam oxu »