Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • HƏBS

  tutulma — saxlanılma

  Tam oxu »
 • HƏCM

  tutum — iç

  Tam oxu »
 • HƏCMLİ

  tutumlu — geniş

  Tam oxu »
 • HƏCMLİ

  qalın — böyük

  Tam oxu »
 • HƏCMLİLİK

  tutumluluq — genişlik

  Tam oxu »
 • HƏCV

  pamflet — satira

  Tam oxu »
 • HƏCVLİ

  satirik — məzhəkəli — pamfletli

  Tam oxu »
 • HƏDD

  ölçü — dərəcə

  Tam oxu »
 • HƏDD

  hüdud — sərhəd

  Tam oxu »
 • HƏDƏ

  təhlükə — qorxu — xətər — qara-qorxu

  Tam oxu »
 • HƏDƏF

  nişan — obyekt

  Tam oxu »
 • HƏDƏF

  məqsəd — niyyət — murad — qəsd — məram

  Tam oxu »
 • HƏDƏLƏMƏ

  qorxutma — vahimələndirmə

  Tam oxu »
 • HƏDƏLƏMƏK

  qorxutmaq — vahimələndirmək

  Tam oxu »
 • HƏDƏR

  boş — əbəs — bica — mənasız — faydasız — xeyirsiz — səmərəsiz — bihudə — nahaq

  Tam oxu »
 • HƏDİS

  oyun

  Tam oxu »
 • HƏDİS

  rəvayət — hadisə — xəbər

  Tam oxu »
 • HƏDİSLİK

  oyunluq

  Tam oxu »
 • HƏDİYYƏ

  bəxşiş — sovqat — töhfə — peşkəş

  Tam oxu »
 • HƏDİYYƏLİK

  bəxşişlik — sovqatlıq — töhfəlik — peşkəşlik

  Tam oxu »
 • HƏDSİZ

  sonsuz — hüdudsuz

  Tam oxu »
 • HƏDSİZLİK

  sonsuzluq — hüdudsuzluq

  Tam oxu »
 • HƏDYAN

  hərzə — laqqırtı — cəfəngiyat — uydurma

  Tam oxu »
 • HƏDYAN

  söyüş

  Tam oxu »
 • HƏDYANLAMA

  sayıqlama — sərsəmləmə — sarsaqlama

  Tam oxu »
 • HƏDYANLAMAQ

  sayıqlamaq — sərsəmləmək — sarsaqlamaq

  Tam oxu »
 • HƏDYANLIQ

  hərzəlik — sarsaqlıq — sərsəmlik — uydurmalıq — laqqırtılıq — cəfəngiyat

  Tam oxu »
 • HƏFÇİ

  çürükçü

  Tam oxu »
 • HƏFÇİLİK

  çürükçülük

  Tam oxu »
 • HƏKK

  oyma — naxış

  Tam oxu »
 • HƏQARƏT

  təhqir — hörmətsizlik

  Tam oxu »
 • HƏQARƏTLİ

  təhqirli — həqirli

  Tam oxu »
 • HƏQİQƏT

  gerçəklik — varlıq

  Tam oxu »
 • HƏQİQƏT

  doğruluq — düzlük — haqq — ədalət

  Tam oxu »
 • HƏQİQƏTƏN

  doğrudan da — gerçəkdən

  Tam oxu »
 • HƏQİQƏTLİ

  ədalətli — doğru — düz

  Tam oxu »
 • HƏQİQƏTSİZ

  gerçəksiz — varlıqsız

  Tam oxu »
 • HƏQİQƏTSİZ

  ədalətsiz — haqsız

  Tam oxu »
 • HƏQİQƏTSİZLİK

  ədalətsizlik — haqsızlıq

  Tam oxu »
 • HƏQİQİ

  real — gerçək — yəqin

  Tam oxu »
 • HƏQİQİ

  əsl — sadiq — vəfalı — doğru — səmimi

  Tam oxu »
 • HƏQİQİLİK

  sadiqlik — vəfa — sədaqət

  Tam oxu »
 • HƏQİQİLİK

  reallıq — gerçəklik — yəqinlik — dürüstlük — doğruluq — varlıq

  Tam oxu »
 • HƏQİR

  yazıq — bədbəxt — zavallı — biçarə — zəlil

  Tam oxu »
 • HƏQİR

  alçaq — rəzil — mənfur

  Tam oxu »
 • HƏLƏ

  müvəqqəti

  Tam oxu »
 • HƏLƏLİK

  müvəqqətilik

  Tam oxu »
 • HƏLİM

  mülayim — yumşaq — sakit — dinc

  Tam oxu »
 • HƏLİM

  səxavətli — sadədil — təvazökar

  Tam oxu »
 • HƏLİMLƏŞMƏ

  mülayimləşmə — yumşalma

  Tam oxu »