Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • MÖCÜZƏ

  xariqə

  Tam oxu »
 • MÖCÜZƏKAR

  ecazkar

  Tam oxu »
 • MÖCÜZƏKARLIQ

  ecazkarlıq

  Tam oxu »
 • MÖCÜZƏLİ

  xariqüladə — ecazkar

  Tam oxu »
 • MÖHKƏM

  sarsılmaz — alınmaz — yenilməz

  Tam oxu »
 • MÖHKƏM

  güclü — şiddətli — bərk

  Tam oxu »
 • MÖHKƏM

  sağlam — qıvraq — canıbərk

  Tam oxu »
 • MÖHKƏM

  bərk — davamlı — dözümlü — sabit — dayanaqlı — mətin — mətanətli

  Tam oxu »
 • MÖHKƏMLƏNMƏ

  bərkimə — sağlamlaşma — qıvraqlaşma

  Tam oxu »
 • MÖHKƏMLƏNMƏ

  bərkimə — mətinləşmə — sabitləşmə

  Tam oxu »
 • MÖHKƏMLƏNMƏK

  bərkimək — mətinləşmək — sabitləşmək

  Tam oxu »
 • MÖHKƏMLƏNMƏK

  bərkimək — sağlamlaşmaq — qıvraqlaşmaq

  Tam oxu »
 • MÖHKƏMLİK

  sağlamlıq — qıvraqlıq

  Tam oxu »
 • MÖHKƏMLİK

  bərklik — dözümlülük — davamlılıq — sabitlik — dayanaqlıq — yenilməzlik

  Tam oxu »
 • MÖHLƏT

  vaxt — vədə

  Tam oxu »
 • MÖHNƏT

  zəhmət — əziyyət — qayğı

  Tam oxu »
 • MÖHNƏT

  işgəncə — iztirab — bəla

  Tam oxu »
 • MÖHNƏT

  dərd — qəm — qüssə — kədər

  Tam oxu »
 • MÖHNƏTLİ

  qüssəli — kədərli — dərdli

  Tam oxu »
 • MÖHNƏTLİ

  işgəncəli — iztirablı

  Tam oxu »
 • MÖHTAC

  ehtiyaclı

  Tam oxu »
 • MÖHTAC

  yoxsul — kasıb

  Tam oxu »
 • MÖHTACLIQ

  ehtiyac — yoxsulluq

  Tam oxu »
 • MÖHTƏKİR

  alverçi

  Tam oxu »
 • MÖHTƏKİRLİK

  alver

  Tam oxu »
 • MÖHTƏRƏM

  hörmətli — ehtiramlı — sanballı

  Tam oxu »
 • MÖHTƏRƏMLİK

  hörmətlilik — ehtiramlılıq — sanballılıq

  Tam oxu »
 • MÖHTƏŞƏM

  dəbdəbəli — təntənəli — izdihamlı

  Tam oxu »
 • MÖHTƏŞƏM

  əzəmətli — nəhəng

  Tam oxu »
 • MÖHTƏŞƏMLİK

  dəbdəbə — təntənə — cah-cəlal

  Tam oxu »
 • MÖHTƏŞƏMLİK

  nəhəng — əzəmət — böyüklük

  Tam oxu »
 • MÖMİN

  dindar

  Tam oxu »
 • MÖMİNLİK

  dindarlıq

  Tam oxu »
 • MÖTƏBƏR

  etibarlı — nüfuzlu — hörmətli

  Tam oxu »
 • MÖTƏBƏR

  doğru — düzgün — səhih — dəqiq

  Tam oxu »
 • MÖTƏBƏRLİK

  etibarlılıq — nüfuzluluq — hörmətlilik

  Tam oxu »
 • MÖTƏBƏRLİK

  doğruluq — düzgünlük — səhihlik — dəqiqlik

  Tam oxu »
 • MÖTƏDİL

  orta — miyanə

  Tam oxu »
 • MÖTƏDİL

  mülayim — yumşaq

  Tam oxu »
 • MÖTƏDİLLİK

  miyanəlik

  Tam oxu »
 • MÖTƏDİLLİK

  mülayimlik — yumşaqlıq

  Tam oxu »
 • MÖVCUDİYYƏT

  varlıq

  Tam oxu »
 • MÖVHUM

  xəyali — fanatik

  Tam oxu »
 • MÖVHUMAT

  xurafat — fanatizm

  Tam oxu »
 • MÖVHUMAT

  xəyalat

  Tam oxu »
 • MÖVHUMATÇILIQ

  fanatiklik — xurafatçılıq

  Tam oxu »
 • MÖVHUMİ

  xəyali

  Tam oxu »
 • MURAD

  arzu — istək — məqsəd — məram — niyyət

  Tam oxu »
 • MURDAR

  həram

  Tam oxu »
 • MURDAR

  iyrənc — rəzil — alçaq — əclaf — xəbis — çirkin — mənfur

  Tam oxu »