Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • ƏHİYYƏ

  əhya, dirilmə, canlanma, oyanma; türk, comərd, səxavətli

  Tam oxu »
 • ƏHLİGÜL

  gül əhli, gül adamı; çox gül sevən

  Tam oxu »
 • ƏHLİNAZ

  naz əhli, naz edən, nazlı

  Tam oxu »
 • ƏHLİYAT

  ləyaqət, iqtidar, etibarlılıq, səlahiyyət

  Tam oxu »
 • ƏHLİYƏ

  ləyaqət, iqtidar, etibarlılıq, səlahiyyət

  Tam oxu »
 • ƏHLİYYƏ

  ləyaqət, iqtidar, etibarlılıq, səlahiyyət

  Tam oxu »
 • ƏHLİYYƏT

  ləyaqət, iqtidar, etibarlılıq, səlahiyyət

  Tam oxu »
 • ƏHYA

  dirilmə, canlandırma, oyatma; canlanma, oyanma

  Tam oxu »
 • ƏHYABƏYİM

  həyat verən, can verən bəyim; gözəl qız

  Tam oxu »
 • ƏHYAXANIM

  həyat verən, can verən xanım; qeyri-adi gözəl qız

  Tam oxu »
 • ƏXTƏR

  ulduz; tale, bəxt

  Tam oxu »
 • ƏQDƏS

  ən müqəddəs; daha müqəddəs

  Tam oxu »
 • ƏQİDƏ

  etiqad, məslək

  Tam oxu »
 • ƏQİQ

  qiymətli daş-qaş, aqat

  Tam oxu »
 • ƏQİQƏ

  qiymətli daş-qaş, aqat

  Tam oxu »
 • ƏLA

  ən yaxşı, ən yüksək, olduqca yaxşı

  Tam oxu »
 • ƏLABƏYİM

  ən yaxşı bəyim, ən gözəl bəyim

  Tam oxu »
 • ƏLAXANIM

  ən yaxşı xanım, olduqca gözəl xanım

  Tam oxu »
 • ƏLAMƏT

  hər hansı nişan, işarə

  Tam oxu »
 • ƏLƏSTƏ

  bəşərin yaradılışının başlanğıcı

  Tam oxu »
 • ƏLƏVİYYƏ

  Əli tərəfdarı; yüksək, ali; səmavi

  Tam oxu »
 • ƏLFİNAZ

  naz ilə ülfət bağlayan; nazlı dost

  Tam oxu »
 • ƏLFİYYƏ

  ülfətli, dost olan qız; ülfətli dostlar

  Tam oxu »
 • ƏLFİYYƏT

  ülfətli, dost olan qız; ülfətli dostlar

  Tam oxu »
 • ƏLİMƏ

  dərdli, kədərli

  Tam oxu »
 • ƏLMAYƏ

  yüksək sərmayə, karital; Əli sərmayəsi

  Tam oxu »
 • ƏLVANBƏYİM

  müxtəlif rəngli; rəngarəng bəyim

  Tam oxu »
 • ƏLVANGÜL

  müxtəlif rəngli; rəngarəng gül

  Tam oxu »
 • ƏLVANXANIM

  müxtəlif rəngli; rəngarəng xanım

  Tam oxu »
 • ƏLVİDA

  sağollaşma, vidalaşma

  Tam oxu »
 • ƏLVİNƏ

  bax: Elvina

  Tam oxu »
 • ƏMALƏ

  əməllər, işlər

  Tam oxu »
 • ƏMANƏXANIM

  yardım edən xanım

  Tam oxu »
 • ƏMANƏT

  bir şeyi müvəqqəti olaraq başqasına tapşırma, vermə

  Tam oxu »
 • ƏMAYLƏ

  əməllər, işlər

  Tam oxu »
 • ƏMDOSTU

  əminin dostu; əmi arvadlarına edilən müraciət forması

  Tam oxu »
 • ƏMƏL

  işləmə, icra etmə; arzu, istək, dilək

  Tam oxu »
 • ƏMƏLBƏYİM

  arzulanan, istənilən bəyim

  Tam oxu »
 • ƏMƏLGÜL

  istənilən gül, arzu olunan gül

  Tam oxu »
 • ƏMİDOSTU

  əminin dostu; əmi arvadlarına edilən müraciət forması

  Tam oxu »
 • ƏMİNƏT

  rahatlıq, asayiş, əmin-amanlıq

  Tam oxu »
 • ƏNBƏR

  gözəl iy, ətir, xoş rayihə (Balinanın ifrazatından alınan xalis ətir)

  Tam oxu »
 • ƏNBƏRGÜL

  gözəl iyli gül, ətirli gül, qeyri-adi gözəl

  Tam oxu »
 • ƏNBƏRXANIM

  gözəl iyli xanım, xoş rayihəli xanım

  Tam oxu »
 • ƏNTİQƏ

  qədimdən qalma; qiymətli, nadir tapılan

  Tam oxu »
 • ƏRDƏNAY

  toxunulmamış Ay; saf, təmiz, gözəl qız

  Tam oxu »
 • ƏRƏFƏ

  on gün; bayramdan əvvəlki gün; əvvəl, qabaq

  Tam oxu »
 • ƏRƏNGÜL

  yetkin gül, təcrübəli qadın

  Tam oxu »
 • ƏRƏSTƏ

  bəzəkli, bəzənmiş; nazir

  Tam oxu »
 • ƏRƏSÜN

  meydan, sahə, döyüş meydançası

  Tam oxu »