BƏY

Əski türkçdə beğ işlədilirdi. Bəy, ərlik, güc, idarəedici yığıcılıq, liderlik, nəcabətlik və s. mənaları verir.
BƏŞƏRİYYƏT
BİHEVİORİZM

Значение слова в других словарях