DALDAN

z. from behind; from the rear; behind; ~ görünüş view from behind, back / rear view; ~ basmaq / itələmək to push / to press from behind; Onlar daldan gəlirdilər They were coming behind

DALDALIQ
DALDAN-DALA

Digər lüğətlərdə