DİAQNÓSTİKA

[ yun. ] Tibbin, xəstəliklərin əlamətlərindən, diaqnoz qoyma üsul və prinsiplərindən bəhs edən şöbəsi.
// Diaqnozu müəyyən etmə, diaqnoz qoyma (qoyulma).
…Rentgen şüaları fotoqrafiyada və bəzi xəstəliklərin diaqnostikasında tətbiq edilməklə bərabər, müalicə məqsədi ilə də işlədilə bilər. A.Qarayev.
Diaqnostika işlərində radioaktiv fosforun rolu çox böyükdür. R.Əliyev.

DİAQNOSTİK
DİÁQNOZ

Digər lüğətlərdə